Djurens Rätt
23 January 2012

Positivt besked från landsbygdsministern om djurförsök

Det var riksdagspolitikern Jens Holm (v) som tog upp det lagda förslaget om en ny djurskyddslag, i vilket det ingår att den svenska definitionen av djurförsök ska anpassas till EU:s definition. Detta skulle innebära att vissa av de försök som idag utförs i Sverige inte längre skulle definieras som djurförsök – läs mer om detta här. Enligt den senaste statistiken rör sig detta om ungefär 500 000 djur som utsätts för djurförsök i Sverige enligt den svenska definition, men som inte skulle omfattas av EU:s regler.

I interpellationsdebatten ställde Jens Holm en fråga till Eskil Erlandsson om detta, och landbygdsminister sa i debatten så här:

"Jag vill [...] säga att i den departementsskrivelse som är utarbetad på departementet finns det inget förslag till ändring av den definition som vi använder i Sverige i dag."

Ett positivt besked, även om mycket återstår - Erlandsson sa nämligen vidare:

"Däremot har vissa remissinstanser i samband med den remiss som denna departementsskrivelse varit föremål för föreslagit en ändring och en EU-anpassning av den definition vi använder oss av i dag. Regeringen har inte tagit ställning, eftersom vi nyligen har fått in remissvaren, till vilken definition vi ska använda."

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: