Djurens Rätt
09 April 2021

Positivt besked: Jordbruksverket drar tillbaka kritiserat godkännande av avelsprogram för svensk bondkatt

– Vi förstår kritiken och beklagar att ärendet inte blivit tillräckligt granskat ur djurskyddssynpunkt. Vi delar synen att avelsprogrammet inte lever upp till djurskyddsreglerna på alla punkter och drar därför tillbaka vårt godkännande, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Det var i december 2020 som Jordbruksverket godkände ett avelsprogram för den svenska bondkatten som lantras. Syfte med avesprogrammet var att värna genetisk variation hos svenska bondkatter – men i programmet gick bland annat att läsa: "Att låta fertila katter vistas utomhus är en förutsättning för lantrasens bevarande".

Att låta fertila katter vistas utomhus går tvärsemot gällande föreskrifter som säger att djurhållare måste se till att katter inte förökar sig oplanerat. Katter som rör sig fritt utomhus ska enligt föreskrifterna vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat som ett sätt att minska antalet hemlösa katter.

Godkännandet möttes snabbt av kritik för att det skulle leda till fler oönskade, övergivna och förvildade katter. En av de röster som var kritiska mot förslaget var Svenska Kattskyddsförbundet, som i en skrivelse till Jordbruksverket skrev: "Att Jordbruksverket nu godkänner ett avelsprogram som helt går emot de egna föreskrifterna och tillåter okontrollerad avel av katter på landsbygden slår undan benen totalt på hela den ideella djurskyddsektorn och allt vi gemensamt arbetat för att uppnå under så många år genom att på detta sätt ge frikort till lantbrukare avseende deras katthållning."

Och Jordbruksverket håller med. Enligt myndigheten var kritiken befogad, godkännande bristfälligt och avelsprogrammet lever på vissa punkter inte upp till djurskyddsreglerna.

– Vi delar helt synen att övergivna och oönskade katter är ett stort djurskyddsproblem och vi tar det på stort allvar, säger djurskyddschef Helena Elofsson.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: