Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/grisar/grisar_8
05 June 2023

Positivt besked: Kamerabevakning på slakterier föreslås bli lag

Under fredagen den 2 juni kom nyheten att utredningen om kamerabevakning på slakterier publicerat sitt betänkande. Utredarens förslag på ny lagstiftning är ett starkt sådant, där förbättrat djurskydd står i centrum. Utredningen tillsattes av den tidigare regeringen, och Djurens Rätt vill nu se att den nuvarande regeringen ror utredningens rekommendation i hamn.

Djurens Rätt har länge arbetat för att djurskydd vid slakt ska få högre prioritet och föreslagit kamerabevakning som en viktig åtgärd. Men medan kamerabevakning är viktigt så har Djurens Rätt varit noggranna med att framhålla vikten av att det inte kan ersätta fysisk kontroll av de officiella veterinärerna och länsstyrelsens djurskyddsinspektörer. Att utredningen delar denna bild är mycket positivt.

– De återkommande skandalerna på slakterierna måste få ett slut, och det här är ett stort steg i rätt riktning. Att utredningens betänkande på många punkter är i linje med Djurens Rätts arbete är mycket välkommet. Jag hoppas att den föreslagna lagen kommer på plats så snart som möjligt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

En sammanfattning av ljuspunkter från betänkandet:

  • ✓ En potentiell fördel med kamerabevakning är att det kan ge en positiv inverkan på slakteripersonalens beteende vid djurhanteringen.
  • ✓ Den absolut viktigaste kontrollen av djurskyddet på slakterier är den som sker genom fysisk kontroll på plats. Kamerabevakning bör inte ersätta några fysiska kontroller utan ses som ett komplement.
  • ✓ Bildupptagningar kan vara värdefulla som underlag i det preventiva utvecklingsarbetet med djurskyddet samt vid upptäckt av misstänkta djurskyddsbrister.
  • ✓ Om krav på kamerabevakning införs är utgångspunkten att det bör gälla samtliga slakterier.
  • ✓ Det finns ingen anledning att undanta något djurslag från kravet på kameraövervakning.
  • ✓ Ett krav på kamerabevakning bör omfatta samtliga områden på slakteriet där levande djur hanteras och avse all tid som där finns levande djur.
  • ✓ Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

När det kommer till frågor om bevakning aktualiseras frågan om integritet, vilket utredningen också lyfter. Samtidigt som sådan hänsyn behöver tas måste rörliga bilder av tillräckligt god kvalitet genereras för att kamerabevakning ska vara värdefull. Däremot föreslås ljudupptagning inte bli en del av den nya lagen, vilket skulle ha flera fördelar ur djurskyddsperspektiv. Jordbruksverkets expert i utredningen anmälde här en avvikande mening och ansåg att ljudupptagning ska få ske, vilket Djurens Rätt också håller med om.

– Djur uttrycker mycket känslor via kroppsspråk som kan fångas på bild men också genom att till exempel skrika när de utsätts för smärta. Därför hade vi gärna sett att ljudupptagning var en del av lagstiftningen för att den ska göra så stor skillnad för djuren som möjligt, avslutar Camilla Bergvall.

Vidare föreslås att det bör vara slakterierna själva som köper in, installerar, underhåller och ansvarar för driften, men att de bör kompenseras så långt det är möjligt för nya utgifter. Lagen skulle enligt utredningens förslag inte ta plats i djurskyddslagen utan i en egen lag. 

Läs mer: Positivt besked: Kamerabevakning på slakterier ska utredas

Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Genom politiskt påverkansarbete gör vi skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet!

Bli månadsgivare
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: