Djurens Rätt
18 February 2022

Positivt besked om framtida förbud mot koldioxidbedövning av grisar i Norge

Det var i november 2021 som representanter för Liberalernas norska motsvarighet, partiet Venstre, lämnade ett förslag om stärkt djurvälfärd. Förslaget fick den 15 februari stöd av en majoritet i det norska Stortinget, vilket är motsvarigheten till Sveriges riksdag.

– Det är glädjande att Norge tar stora kliv för grisarnas välfärd. Nu hoppas jag att våra svenska politiker ska följa efter. Djurens Rätt vill se att det införs ett slutdatum för när koldioxidbedövning inte längre får användas vid slakt av grisar, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Beslutet i det norska Stortinget innebär att de vill se:

 • Att regeringen senast under våren 2023 lägger fram en rapport till Stortinget om djurvälfärd. Rapporten ska omfatta produktionsdjur inom lantbruket, sällskapsdjur och fiskuppfödning och utreda hur bidrag kan ges i lantbruket så att god djurvälfärd gynnas. Rapporten ska även utreda myndigheten Mattillsynets (Norges motsvarighet till Jordbruksverket) kontroll- och vägledningsfunktion och behov av resurser för att säkerställa uppföljningen av djurskyddet, ett upplägg för en privat eller statlig djurvälfärdsmärkning samt hur norsk lagstiftning kommer påverkas av det aviserade  EU-förbudet mot burhållning av djur (End the Cage Age). Stortinget vill även se att rapporten utreder hur fler grisar kan få tillgång till utevistelse.
   
 • Initiativ som ökar djurvälfärden inom grisindustrin, inklusive vad gäller utrymme, underlag och miljöberikning.
   
 • Forskning på alternativ till koldioxidbedövning av grisar vid slakt och malning av tuppkycklingar (maceration), i syfte att införa bättre metoder för avlivning och för att ett förbud mot nuvarande praxis på sikt ska kunna införas.

Djurens Rätt har under många år arbetat för att de plågsamma bedövningsmetoderna vid slakt måste få ett slut och för att mer resurser ska satsas på forskning om bättre metoder.

Djurens Rätt stödjer det norska beslutet om stärkt djurvälfärd och vill se att svenska politiker ger besked gällande:

 • Ett förbud mot plågsamma bedövningsmetoder vid slakt, som koldioxidbedövning av grisar och fiskar och elbadsbedövning med levande upphängning av kycklingar och hönor. 
 • Mer resurser till forskning om bättre bedövningsmetoder vid slakt.
 • Ett förbud mot burhållning av hönor.
 • Rätt till utevistelse för alla grisar.

Läs Camilla Bergvalls debattartikel “I år önskar jag mig en god jul för grisarna” som publicerades i Aftonbladet i december 2021.

Så här ser det ut när grisar bedövas i koldioxid. Filmklippet kommer från den svenska forskningsstudien Atkinson, S. et al. (2015) Group stunning of pigs during commercial slaughter in a Butina pasternoster system using 80% nitrogen and 20% carbon dioxide compared to 90% carbon dioxide. Sveriges lantbruksuniversitet, Department of Animal Environment and Health.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: