Djurens Rätt
02 May 2018

Positivt för djuren i nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko

Frihandelsavtalet mellan EU och Mexiko är 18 år gammalt och efter en lång process har nu en överenskommelse fattats om en uppdatering av avtalet. Positivt för djuren är att det nya avtalet för första gången innehåller ett separat kapitel om djurskydd, ett kapitel som erkänner djur som kännande varelser.

Djurens Rätt har genom den europeiska paraplyorganisationen Eurogroup for Animals arbetat för att just ett sådant kapitel om djur skulle föras in i handelsavtal och kan nu se resultatet av det gemensamma arbetet. Att djurskydd lyfts ut som en egen del utgör också ett prejudikat för hur handelsavtal kan utformas.

– Jag välkomnar att ett av EU:s handelsavtal för första gången innehåller ett kapitel om djurskydd och hoppas att det kommer avspeglas i kommande handelsavtal. Det är angeläget att EU använder sina handelsavtal för att bidra till ökat djurskydd i andra delar av världen, kommenterade den brittiska EU-parlamentarikerna David Martin överenskommelsen.

Men allt är inte enbart positivt. I kapitlet hänvisas fortvarande till standarder satta av OIE, World Organisation for Animal Health, standarder som inte går lika långt som de i EU, och det saknas sanktioner för när dessa standarder inte efterlevs.

Mexiko föder upp och slaktar mer än 600 miljoner djur inom livsmedelsproduktionen varje och är världens fjärde största äggproducent och sjunde största producent av griskött, så att höja landets nivåer för djurskydd är angeläget. Som utbyte kommer Mexiko att få exportera mer av sina jordbruksprodukter till EU-marknaden än tidigare.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: