Djurens Rätt
28 August 2017

Privatperson JO-anmäler Jordbruksverket

Djurens Rätt har vid flera tillfällen skrivit om Jordbruksverket föreslagna ändring som, om den blir verklighet, skulle innebära att smågrisar får avvänjas redan vid 21 dagars ålder. Idag är tidigaste tillåtna ålder för avvänjning 28 dagar. Nu har en privatperson också JO-anmält Jordbruksverket för deras agerande.

I anmälan citeras en tjänsteman på Jordbruksverket som till SVT Nyheter den 21 augusti säger: "Vi får hela tiden avväga djurskyddsgruppernas intressen mot företagens, och här anser vi oss ha hittat en balans som ger näringslivet fördel samtidigt som vi bibehåller djurskyddet."

Enligt anmälaren har Jordbruksverket och dess tjänstemän i uppdrag att följa svensk lag, inte att "överpröva lagen eller skapa regler utifrån andra utgångspunkter än de som lagen föreskriver hur angeläget eller ömmande frågan än må tyckas verket eller den enskilde tjänstemannen".

Djurskyddslagen säger att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande samt hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Anmälaren menar att forskningen visat att en tidigare avvänjning av smågrisar kan kopplas ihop med sjukdomar i mag-tarmsystemet hos kultingar och unggrisar, och att ett naturligt beteende innebär att avvänjningen tar någonstans mellan 11 och 17 veckor, att jämföras med dagens minimikrav i Sverige om 4 veckor – som nu alltså föreslås bli ännu kortare.

Beslutet går därmed mot med djurskyddslagens intentioner menar anmälaren, som skriver: "Djurskyddslagen nämner inte heller något om att djuren intressen av att kunna bete sig naturligt på något sätt ska ställas i relation till, vägas av mot eller kompromissas av produktionsekonomiska överväganden".

Anmälan går att läsa i sin helhet här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: