Djurens Rätt
31 October 2014

Regeringen är splittrad i jaktfrågan

Igår öppnade Naturvårdsverket upp för jakt på varg redan i vinter. Detta i och med att de lämnade över beslutet om licensjakt till de länsstyrelser där vargbeståndet ligger över de satta miniminivåerna. Djurens Rätt är kritiska till beslutet som vi menar leder till att jaktintresset får en oproportionerlig tyngd i beslutsfrågan när det blir länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer som får styra rovdjursjakten.

Idag skriver flera medier om hur regeringen är splittrad i frågan. Arbetet med den s.k ”regionaliserade förvaltningen av rovdjur” påbörjade under förra regeringsperioden, i december 2013.  Miljöminister Åsa Romson är kritisk till att beslutet tagits så tidigt och sägs ha föreslagit för landsbyggsministern att upphäva beslutet. Hon hänvisar bland annat till de pågående rättsmål som finns kring vargjakten. Den nya landsbygdsministern Sven-Erik Bucht är den som formellt har ansvar för jaktfrågor i regeringen. Romson säger i en artikel i Svenska Dagbladet att de är oense i frågan. I ett inslag i Sveriges Radios Ekotkan du också höras både Åsa Romson och Sven Erik Bucht kommentera detta.

Enligt Romson är beslutet oförenligt med Sveriges internationella åtaganden medan Sven-Erik Bucht anser att Naturvårdsverkets beslut ska följas.

– Jag har fullt förtroende för verkets beslut. Man måste förstå den oro som rovdjuren skapar ute i landet. Men jag utgår från att det inte blir en väldigt omfattande jakt, säger Bucht.

Men jakten kan komma att omfatta så mycket som 100 djur. Den nuvarande stammen består av 360 - 370 djur vilket alltså är 90- 100 fler än den i riksdagen beslutade nivån på 270.

Jaktbeslutet bygger på den förra regeringens överväganden, samt det kraftigt omtvistade beslutet att Sverige ska ha en stam på 270 vargar. En nivå som många anser är alldeles för låg och svagt vetenskapligt förankrad.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: