Djurens Rätt
04 April 2012

Regeringen föreslår central djurförsöksetisk nämnd

När utredaren Eva Eriksson presenterade förslaget till en ny djurskyddslag den 28 november 2012 fanns det i utredningen med ett förslag om en central etisk nämnd (överklagandenämnd). Enligt förslaget skulle sökanden kunna överklaga beslut från de regionala nämnderna till den centrala nämnden, och i situationer där de regional nämnderna är oeniga skulle ärenden kunna gå vidare.

Och idag, den 4 april 2011, överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med ett förslag om att en central djurförsöksetisk nämnd ska inrättas – vilket också uppfyller ett kraven i ett nytt EU-direktiv om skydd för försöksdjur.

Nämnden ska enligt propositionen kunna överpröva beslut från regionala nämnder, samt utvärdera redan genomförda djurförsök.

- Användningen av försöksdjur kan innebära att svåra etiska avgöranden behöver göras. Den nya centrala djurförsöksetiska nämnden förstärker djurskyddet vid djurförsök och bidrar till ökad kompetens vid etisk bedömning av djur i försöksverksamhet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: