Djurens Rätt
07 October 2021

Regeringen föreslår krav på märkning och registrering av katter

Uppskattningsvis finns det över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Katter har fortfarande väldigt låg status och det finns en felaktig uppfattning om att katter klarar sig själva utan tillsyn och omvårdnad. För att färre katter ska behöva sakna ett hem måste katternas status öka och en viktig del i det arbetet är införandet av obligatorisk ID-märkning och registrering av katter.

– Jag gläds åt att regeringen lyssnat på Djurens Rätt och alla som kämpar för katterna. Krav på märkning och registrering är avgörande för att höja katternas status och för att minska risken att katter försätts i hemlöshet, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Redan för 10 år sedan föreslog utredningen om en ny djurskyddslag krav på märkning och registrering av katter, men så blev det inte. Efter det har en utredning om märkning och registrering av katter tillsatts, presenterats samt remitterats och nu kommer regeringens lagrådsremiss.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen att katter ska märkas och registreras, motsvarande det krav som finns idag om märkning och registrering av hundar. Jordbruksverket ska få ansvaret över kattregistret och kravet på märkning och registrering föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Förslaget innebär också att den som inte märker eller registrerar sin katt kan tvingas betala ett förutbestämt belopp, eftersom länsstyrelserna får meddela förelägganden om att bestämmelserna om märkning och registrering ska följas och förelägganden får förenas med vite.

Riksdagen ska ta ställning till förslaget i en omröstning i höst. Enligt en rundringning av Sveriges Radio tidigare i år var en majoritet av riksdagspartierna för obligatorisk märkning och registrering av katter.

Djurens Rätt har finansierat projekt för att hjälpa hemlösa katter och för att förebygga att fler katter blir hemlösa. Jordbruksverket beslutade under 2020 om nya djurskyddsregler för hållning av hundar och katter. En viktig del av den nya föreskriften är att det blivit tuffare krav på att djurhållare måste se till att katter inte förökar sig oplanerat. Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat. Djurens Rätt bidrog under föreskriftsarbetet med kunskap och synpunkter, i Jordbruksverkets samrådsgrupp och som remissinstans.

I maj 2018 överlämnades 40 867 namnunderskrifter från Djurens Rätt till miljö- och jordbruksutskottet, till stöd för införandet av obligatorisk märkning och registrering.

Läs mer om hemlösa katter och se kortfilmen Kattfällan här.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: