Djurens Rätt
01 December 2022

Regeringen föreslår minskad budget för djurens smittskydd

Under 2021 användes över 480 miljoner kronor för att bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur i Sverige, och för att kompensera de lantbrukare som drabbats ekonomiskt. Regeringen, som består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna, föreslår i sin budget att 133 miljoner kronor ska räcka per år, de kommande tre åren. Samtidigt menar de att smittskydd är ett viktigt område. Djurens Rätt är kritiska till att coronapandemin ännu inte lett till några tydliga satsningar från politiskt håll för att förebygga smittrisker hos djuren.* 

– Att inte införa några satsningar på smittskyddsområdet för djur är oansvarigt efter allt vi gått igenom under pandemin som hade sin grund i dålig djurhållning. Mer behöver göras för att djuren ska få det bättre, och för att smittskydd ska tas på större allvar, säger Camilla Bergvall, riksordförande Djurens Rätt. 

Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt har under 2022 svarat på ett uppdrag om smittsamma djursjukdomar till föregående regering, där behov av mer resurser tas upp för att kunna förebygga sjukdomar som också kan drabba människor, så kallade zoonoser. Djurens Rätt presenterade en skuggrapport under februari, med egna förslag på mer långtgående lösningar. Dessvärre verkar inga av varken myndigheternas eller Djurens Rätts förslag bli verklighet, med tanke på den budgetminskning regeringen nu föreslår.

– Som det ser ut idag behandlas smittoutbrott med massavlivningar, som ur etisk synpunkt är helt förkastliga. Om fler djur hade det bättre, och om antalet djur per anläggning var färre, så skulle vi både skona djurliv och ge bättre förutsättningar för den framtida folkhälsan, fortsätter Camilla Bergvall. 

Dagen efter att regeringens förslag på budget presenterades kom ett pressmeddelande från Jordbruksverket som påminde om deras förslag på åtgärder och vad som händer om vi inte kan förebygga sjukdomar hos djur. 

Inga extra resurser för förebyggande åtgärder

Regeringen nämner i sitt budgetförslag att Sverige har ett gott djurhälsoläge, men att ökade kostnader för fågelinfluensa, och de sällskapsdjur som följt med ukrainare som flytt från krig, har ökat behovet av resurser till myndigheterna under 2022. Det verkar inte speglas i slutsatserna för behoven kommande år. Detta trots att det kan bli den värsta vintern någonsin med fågelinfluensa-utbrott, eftersom smittan funnits kvar under den varma årstiden. Samtidigt har andra förebyggande åtgärder, som myndigheterna och Djurens Rätt föreslagit, ännu inte implementerats. Regeringen har meddelat till Djurens Rätt att anslagen kan utökas vid stora smittoutbrott för att kompensera lantbrukare, men ger inga extra resurser för förebyggande åtgärder. 

Även djurskyddsområdet får skralt med finansiering i regeringens förslag på budget. Under pandemin har de fysiska djurskyddskontrollerna blivit lidande, men det läggs inte några förslag på mer resurser på sådant för att komma ikapp förlorad tid.

 

* Oppositionspartiet Socialdemokraterna nämner inte smittskydd alls i sin budgetmotion. Budgetmotioner är dock traditionellt inte lika uttömmande på detaljer som den sittande regeringens förslag på budget.  

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: