Djurens Rätt
15 February 2022

Regeringen ger extra bidragsmiljoner till gris- och fjäderfä-industrin

Enligt den socialdemokratiska regeringen har gris- och fjäderfä-industrin samt växthusföretagen drabbats särskilt hårt av kostnadsökningar. Därför avser regeringen att skjuta till 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2022 för ett tillfälligt ekonomiskt stöd riktat till dessa sektorer. Att just gris- och fjäderfä-sektorerna får extra stöd, 260 av de 300 miljonerna, beror på ökade kostnader på bland annat el och foder, och att de i mindre utsträckning än andra jordbruksverksamheter gynnas av sänkt dieselskatt.

– Jag blir väldigt oroad över att regeringen inte agerar mer kraftfullt mot lidandet i djurfabrikerna, utan tvärtom ger miljonstöd så att de ska kunna fortsätta som vanligt. Det vore rimligare med ett omställningsstöd för en hållbarare livsmedelsproduktion, för såväl djur, klimat och folkhälsa, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Problem med subventioner av animalieindustrin

Djurens Rätt är starkt kritiska till att regeringen pumpar in pengar i en ohållbar animalieproduktion, och ser stora brister i uppfödningen av just grisar och fjäderfän. Inte bara på grund av den fabriksartade hanteringen av levande djur utan också för de plågsamma bedövningsmetoder vid slakt som fortfarande tillåts. Dessa innefattar koldioxidbedövning vid slakt av grisar och bedövning med elektricitet i vattenbad av hönor och kycklingar, en metod som även innefattar att de levande hängs upp och ned i benen. 

Ännu har inga krav angetts på att verksamheten ska följa djurskyddslagen, eller krav om framtida hållbarhet, för att stödet ska kunna betalas ut. Det innebär att exempelvis Kronfågel-producenter kan få miljonstöd, trots att Kronfågel upprepade gånger brustit allvarligt i sin hantering av kycklingarna.

Hållbar mat och hög djurvälfärd bör vara de centrala målen för all Sveriges livsmedelspolitik. Djurens Rätt anser att livsmedelssystemet måste frångå de traditionella subventionerna och istället stimulera innovation i utvecklingen av växtbaserade produkter, inklusive alternativa proteiner. Investeringar inom den senare sektorn behöver uppmuntras tydligare för att gynna utveckling och innovation av nya produkter.

Centerpartiet och branschorganisationen LRF har, förutom regeringen, varit drivande i frågan om ekonomiskt stöd till lantbrukarna. 

Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: