Djurens Rätt
16 April 2016

Regeringen ger tillbaka de indragna pengarna till djurskyddskontrollerna

I en skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, den 8 december 2015, uppmanade Djurens Rätt regeringen att säkerställa att länsstyrelserna och Jordbruksverket skulle få behålla de 25 respektive 5 indragna miljonerna till djurskyddskontrollarbetet. Frågan lyftes bland annat också i en debattartikel på Dagens ETC den 18 december.

Då beskedet om ekonomiska neddragningar kom, befarade Djurens Rätt liksom många med oss, att det redan då mycket ansträngda läget på flera länsstyrelser skulle få allvarliga konsekvenser. Totalt i landet uppskattades, enligt Djurskyddsinspektörernas Riksförening (DIRF), att 30 årstjänster av totalt omkring 200 tjänster inom länsstyrelsernas djurskyddsarbete skulle behöva dras in som en konsekvens av minskade resurser. Länsstyrelserna uppgav att de planerade kontrollerna som redan då var eftersatta, skulle behövas prioriteras ned ytterligare. Färre kontroller skulle hinnas med totalt sett, liksom färre djurförbudsprövningar. Handläggningstiderna skulle bli längre och risken för sjukskrivningar hos personalen öka. Det så viktiga förebyggande arbetet skulle behöva nedprioriteras.

– Det är mycket glädjande att länsstyrelserna och Jordbruksverket åtminstone kommer att behålla det tidigare medlen för djurskyddskontroller. Men för att djurskyddskontrollerna i landet verkligen ska stärkas räcker det inte att behålla samma budget, då behövs en riktig ökning av anslaget, säger Djurens Rätts politiska samordnare Bethania Malmberg.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: