Djurens Rätt
05 February 2015

Regeringen inrättar ny vargkommitté

Miljöminister Åsa Romson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skriver i en gemensam artikel på SVD Brännpunkt idag om de nya insatser som ska sättas in för att ” få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning”.

- Regeringen anser att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Det övergripande målet för regeringens rovdjurspolitik är att varg och andra rovdjur ska ha så kallad gynnsam bevarandestatus – samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas, säger ministrarna.

Naturvårdsverket har länge krävt en speciell, permanent vargkommitté och nu går ministrarna dem till mötes. Kommittén kommer att bestå av representanter från samma grupper som tidigare ingick i rovdjurskommittén och ska verka som referensgrupp till regeringen

Följande organisationer kommer att ingå i kommittén; Sveriges Fäbodbrukare, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Samernas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Världsnaturfonden.

Läs mer om åtgärderna på SVD Brännpunkt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: