Djurens Rätt
16 May 2016

Regeringen måste öka anslagen för att utveckla alternativ till djurförsök

Djurens Rätt har under en längre tid drivit förslag om att det i Sverige ska inrättas ett kompetenscentrum för 3R-frågor (3R-center) för att förbättra arbetet med djurförsöksfrågor. 3R är hämtat från de 3 R:ens princip:

  • Replace (ersätta)
  • Reduce (begränsa)
  • Refine (förfina/minska lidandet)

Regeringen gav den 20 november 2014 Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av ett 3R-center. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2015. Finansieringen är helt avgörande för att centret ska kunna drivas och Jordbruksverket har av regeringen äskat 10 miljoner kronor per år för bildandet och därefter driften av ett 3R-center. Regeringen har inte beviljat de pengarna, utan anser att det ska finansieras inom ramen för deras nuvarande budget. Läget nu är att Jordbruksverket inte har någon budget för finansiering av 3R-centret.

Med en satsning på omkring 10 miljoner kronor skulle det för djuren viktiga 3R-centret få förutsättningar att kunna genomföra sitt uppdrag.

Regeringen avsätter årligen 13 miljoner kronor totalt för att utveckla alternativa metoder till djurförsök. Det räcker till enbart några få projekt. En rimligare summa att börja med vore 130 miljoner kronor. Som en jämförelse kan vi ta att det enligt regeringens budgetproposition satsas totalt omkring 125 miljarder kronor på forskning och utveckling. Det finns alltså pengar i systemet. Om en mycket liten andel av de pengarna omfördelas till att användas för att finansiera utveckling av alternativa metoder till djurförsök kan de göra stor skillnad.

Vi måste sätta ordentligt tryck på politikerna och den svenska regeringen för att alternativen ska utvecklas. Det behöver satsas mycket mer pengar på utveckling av alternativa metoder till djurförsök. Det är också nödvändigt att ett 3R-center finansieras, för att det inte ska bli ett misslyckande. Djuren som lider och dör i djurförsök har väntat länge nog.

 

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: