Djurens Rätt
27 August 2021

Regeringen ställer sig bakom förbud mot burar inom hela EU

Under torsdagen diskuterade Sveriges regering medborgarinitiativet End the Cage Age tillsammans med Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Regeringen och utskottet enades då om att ställa sig bakom initiativet och uppmuntrar kommissionen att gå vidare med burförbudet. Detta innebär att Sverige nu sänder en starkt positiv signal till EU om att förbättra livet avsevärt för omkring 300 miljoner djur inom EU som kan slippa ett liv i bur.

För Sveriges del innebär End the Cage Age framförallt att burar inom äggindustrin kan komma att förbjudas helt. Idag är det i Sverige, precis som i övriga EU, tillåtet med så kallade inredda burar för hönor inom äggproduktionen. Omkring 500 000 hönor hålls i burar i Sverige.

– Sverige verkar nu ha en majoritet i riksdagen som faktiskt vill förbjuda burar för hönor, det har vi aldrig haft tidigare. Det betyder början på slutet på en debatt som har pågått i Sverige i över trettio år - och slutet för burarna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Nu väntar en konsekvensutredning av ett burförbud inom EU och samråd med medborgare under 2022. Under sista kvartalet 2023 ska kommissionen lägga fram sitt konkreta lagförslag. 

– Det är glädjande att se den politiska viljan att förändra och förbättra djurens situation. Burhållningen är en av de mest extrema formerna av djurhållning som Djuren Rätt har kämpat med att få bort under många år. Jag hoppas nu på ett skarpt lagförslag från EU-kommissionen, säger Camilla Bergvall.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: