Djurens Rätt
08 February 2017

Regeringens första åtgärdspaket för verkställandet av livsmedelsstrategin

Uppdragen som på ett direkt sätt har betydelse för djuren är:

  • Kompetensutvecklingen inom djurskyddskontrollen (8 miljoner kronor till Jordbruksverket under åren 2017-2019),
  • Utveckling av en rådgivningsmodell inom animalieproduktionen för bl.a. ökad kunskapsöverföring och samverkan mellan myndigheter, intressegrupper och näring som rör djuromsorg och lönsamhet (4 miljoner kronor till Jordbruksverket under åren 2017-2018, varav högst 500 000 kronor per år ska ställas till Länsstyrelsernas förfogande),
  • Kunskapsutveckling och -försörjning för kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen (2 miljoner kronor till Jordbruksverket under åren 2017-2018).

– Med tanke på att det konstateras i livsmedelsstrategin att beteendet både i Sverige och i övriga västvärlden måste förändras i riktning mot en hållbar köttkonsumtion och att ett effektivt sätt att minska utsläppen är genom förändrade konsumtionsvanor med mera vegetabilier och mindre kött, förblir de ovannämnda uppdragens egentliga betydelse för djuren aningen oklart. Lönsamhet och övriga till ekonomiska intressen sammanbundna åtgärder får inte tillåtas regelmässigt göra övertramp på djurens liv och välbefinnande. Därför bör vi noggrant följa med och uppmärksamma verkställandet av livsmedelsstrategin, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: