Djurens Rätt
26 February 2016

Regeringens livsmedelsstrategi måste ta större hänsyn till djuren

Djurskydd måste vara en viktig del av regeringens nya livsmedelsstrategi. Djurens Rätt ser med stigande oro på vad som kommer presenteras i den kommande livsmedelsstrategin som enligt regeringen ska omfatta hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till konsument. Eftersom djur är en betydande del av livsmedelsproduktionen är det av stor vikt att livsmedelsstrategin är tydlig i att djurskyddsaspekten är viktig, inte enbart i konkurrenssyfte utan först och främst för djuren själva.

Vi menar att livsmedelsstrategin bör kunna fungera som stöd och uppmuntran för konsumenter, både enskilda sådana och offentliga aktörer, att minska konsumtionen av kött och andra animalier och mer vegetabilier.

Idag märks en enorm ökning av intresset för vegetabiliska alternativ till kött och andra animaliska produkter. Omkring 10 procent av svenskarna äter vegetariskt, och i åldersgruppen under 40 år är siffran 20 procent.  Det vore direkt bakåtsträvande om den nya livsmedelsstrategin inte uppmärksammade och uppmuntrade denna utveckling.

En ökad omställning till vegetabilisk matproduktion är inte bara det mest effektiva sättet att minska livsmedelsproduktionens klimatpåverkan, det leder också till ett lantbruk med mindre djurlidande än dagens. En utveckling mot ett mer vegetabiliskt jordbruk är vad regeringen borde mena med begreppet ”grön tillväxt”.

När dialoggruppen för livsmedelsstrategin infördes 2015 utsågs ingen företrädare för djurskydd. En sådan företrädare tillades i gruppen efter att Djurens Rätt, tillsammans med flera andra intresseorganisationer, bad regeringen att göra det. Ändå har djurskyddsfrågorna inte fått det utrymme i diskussionen som de borde haft.

Vi menar också att marknadsanpassning genom sänkning av nivån i djurskyddslagstiftningen är oacceptabelt ur ett djurskyddsperspektiv. Djurens behov ska inte kompromissas med i en prövning mot djurskyddsreglers effekter på konkurrenskraft.

Skrivelsen i sin helhet finns att läsa här i högerspalten.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: