Djurens Rätt
27 November 2012

Regeringens svek: Nytt EU-direktiv gör det tillåtet att plåga djur till döds

Enligt de tidigare djurförsöksföreskrifterna ska det undvikas att plåga djur till döds, djur ska inte självdö i försök. Enligt de nya är det uttryckligen tillåtet. Det är en oacceptabel försämring av det svenska djurskyddet, säger Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens Rätt.

Förändringen är en följd av inarbetning av EU:s direktiv om djurförsök i svensk lagstiftning.

– Det skulle inte bli så här. Utgångspunkten var att striktare bestämmelser i Sverige skulle få bibehållas, säger Staffan Persson och hänvisar till att direktivet möjliggör för medlemsstaterna att bibehålla bestämmelser som ger ett starkare skydd för försöksdjuren.

Det nya EU-direktivet gör det tillåtet att utföra djurförsök med döden som slutpunkt. Samtidigt bör det enligt direktivet undvikas "på grund av det svåra lidande som upplevs under perioden före döden". I direktivet står också att det ur etisk synvinkel ska "finnas en övre gräns för den nivå av smärta, lidande och ångest som djuren får utsättas för i vetenskapliga försök".

– Därför bör det enligt direktivet vara förbjudet att genomföra försök som leder till allvarligt lidande, allvarlig smärta eller ångest och som troligen blir kvarstående! Direktivet är inte konsekvent. I skälen till att EU beslutat om ett nytt djurförsöksdirektiv står en sak, men i artiklarna – regelverket - står något annat, konstaterar Staffan Persson.

Den svenska regeringen har godkänt direktivet, som förhandlades fram bland annat under det svenska EU-ordförandeskapet.

– Det är ett politiskt beslut att försämra djurskyddet vid djurförsök och det är regeringen som är ansvarig för försämringen. Regeringens agerande är ett svek mot djuren, säger Staffan Persson.

Ytterligare läsning

Djurens Rätt om EU:s nya djurförsöksdirektiv

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: