Djurens Rätt
20 August 2018

Regionen Bryssel tar steg för begränsa djurförsök

Nederländernas regering har gått ut med en plan om att till år 2025 fasa ut djurförsök som görs för så kallade dokumentationsstudier. Det ska också utarbetas 10-årsplaner för minskning av djurförsöken inom olika grundforskningsområden.

Nu tar också regionen Bryssel i Belgien steg för att minska antalet djurförsök genom flera olika åtgärder. Förbudet mot djurförsök på hundar, katter och primater ska vara infört till 1 januari 2020, medan förbuden mot vissa typer av djurförsök samt försök inom undervisningen ska börja gälla år 2025.

Djurens Rätt arbetar för att Sverige ska vara en del av utvecklingen för att minska antalet djur som utsätts för försök. Vi arbetar för att Sverige ska utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök och handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden.

Sverige bör bli ledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning! Skriv under uppropet för att få Sverige att satsa mer på djurfri forskning

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: