Djurens Rätt
13 January 2022

Rekord – 118 parlamentariker vill se en kommissionär för djurskydd

Måndagen den 10 januari stod det rekordstora antalet, 118 parlamentariker, bakom en muntlig fråga som initierades av Niels Fuglsang (S&D, Danmark). Tidigare har 158 parlamentariker, och mer än 145 000 medborgare visat sitt stöd för kampanjen om att införa en EU-kommissionär för djurskydd, #EUforAnimals.

Djurens Rätt har, tillsammans med över 40 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer i EU, startat kampanjen med målet att stärka djurskyddet i unionen genom att se till att ansvarig kommissionär får djurskydd i sin titel. I dagens läge är EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides, också ansvarig för djurskyddet men det framgår inte i titeln. Genom att ändra titeln till “kommissionär för hälsa, livsmedelssäkerhet och djurskydd” skulle ansvaret och uppdraget för att främja djurs välfärd bli tydligare och mer prioriterat. Bland annat skulle ett direktorat för djurskydd, en avdelning för administration för en sakfråga, inrättas. 

Det känns fantastiskt att frågan fick ett så stort stöd! Det behöver förtydligas vem som har det politiska ansvaret för djurskyddet inom EU. Allt för ofta ser vi skandaler från djurindustrin i EU, inte minst från djurtransporter. Därför uppmanar Djurens Rätt EU att inrätta en djurskyddskommissionär, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

De svenska europaparlamentariker som står bakom frågan

De svenska parlamentariker som skrivit under den muntliga frågan är Alice Bah Kuhnke (MP), Emma Wiesner (C), Jakop Dalunde (MP), Jessica Stegrud (SD), Jytte Guteland (S), Malin Björk (V) och Pär Holmgren (MP).

Den muntliga frågan går att läsa i text här.

70 % är för en EU-kommissionär för djurskydd

Enligt en enkät, som genomfördes juni 2021 av Ipsos, är 70 % av EU-medborgarna för en EU-kommissionär för djurskydd. Av de svenskar som tillfrågades var hela 82 % för tillsättandet av en sådan kommissionär. 

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: