Djurens Rätt
02 March 2019

Replik från Länsstyrelsen i Östergötland: Utan anmälan kan vi inte göra någon kontroll

Kommentar från Länsstyrelsen i Östergötland till artikeln Anmärkningsvärt agerande av Länsstyrelsen när tidning visar bilder från svenska livsmedelsindustrin.

Om Länsstyrelsen får in en anmälan om att djur far illa går vi vidare genom att göra en djurskyddskontroll. Vi har inte fått in någon anmälan angående det aktuella fallet och kan således inte gå vidare med någon kontroll. Faktum är att vi inte ens vet om filmerna är från en gård i vårt län, vilket var en av anledningarna till att vi tog kontakt med en djurhälsoveterinär för att fråga om någon hade haft intrång under hösten.

Reportern ville tyvärr inte säga någonting om vilka besättningar det handlade om och inte heller skicka in något material till Länsstyrelsen med hänvisning till källskydd. Detta trots att Länsstyrelsen upplyste om att myndigheten skulle ha gjort djurskyddskontroller om vi hade fått reda på vilka besättningar det handlade om.

Länsstyrelsen arbetar utifrån den lagstiftning som finns. Om man vill påverka hur djuren hålls i Sverige så måste man genom lagliga metoder arbeta mot en förändrad djurskyddslagstiftning.

Till sist är det alltid upp till varje konsument att välja vad de äter. Var och en kan välja om de vill köpa svenskt kött som uppfyller kraven i svensk lagstiftning, storskaligt eller småskaligt producerat kött från en gård de känner till eller inget kött allt. Om djuren ska födas upp småskaligt och närproducerat behöver konsumenterna lägga en mycket större del av sin inkomst på mat än vad de gör idag. 

Länsstyrelsen tar avstånd från metoder som bygger på inbrott hos djurägare nattetid. Det är olaga intrång. Journalister såväl som lantbrukare har att följa gällande lagstiftning. Låt oss istället arbeta långsiktigt och förändra på fredlig väg, utan att riskera att utsätta människor och djur för smittrisk eller annan skada.

Maria Leclercq
länsveterinär/enhetschef länsveterinärenheten
Länsstyrelsen Östergötland

Djurens Rätts kommentar

Vi ställer oss frågande till varför Länsstyrelsen i Östergötland inte kunde kommentera bilderna de fick se, ur ett lagstiftningsperspektiv. Oavsett om materialet var olagligt filmat så säger journalisten att de är "säkra på att bilderna är från länet" och önskade få ett utlåtande. Om materialet inte var från länet hade en kommentar om eventuella missförhållanden ändå varit av värde eftersom lagstiftningen ser likadan ut i hela landet.

Djurens Rätt tar likt Länsstyrelsen avstånd från olagliga aktiviteter som metod för att föra djurens talan, men när inbrott redan skett bör djurens lidande på filmerna ändå tas hänsyn till.

Vi behöver förändra djurens situation på laglig väg, likt tidningen Östgöta Correspondenten, som valde att visa upp hur djuren har det i sitt reportage som främst innehöll lagligt tagna bilder och fakta.

Anna Harenius
Sakkunning etolog
Djurens Rätt

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: