Djurens Rätt
20 February 2014

Resultatet från dagens omröstning i riksdagen

Som vi skrev tidigare under dagen röstade riksdagen idag om förändringar i djurskyddslagen. Resultatet från omröstningen blev att:

  • det införs ett förbud i djurskyddslagen mot att genomföra sexuella handlingar med djur. Förbudet träder i kraft från den 1 april 2014 och straffet är böter eller fängelse i högst två år.
  • ett kompetenscentrum för alternativa metoder till djurförsök, s.k. 3R-frågor, inrättas på Jordbruksverket.
  • den svenska definitionen av djurförsök bibehållas (till förmån för att EU:s definition).
  • ändringar i etiska godkännanden (av djurförsök) som inte riskerar att inverka negativt på djurens välfärd förenklas.
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: