Djurens Rätt
22 February 2022

Riksdagen har möjligheten att höja katternas status

Riksdagen skulle ha röstat om märkning och registrering av katter den 24 februari men omröstningen är flyttad och planeras nu ske den 2 mars.

Uppskattningsvis finns det över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Katter har fortfarande väldigt låg status och det finns en felaktig uppfattning om att katter klarar sig själva utan tillsyn och omvårdnad. För att färre katter ska behöva sakna ett hem måste katternas status öka och en viktig del i det arbetet är införandet av obligatorisk ID-märkning och registrering av katter.

– Riksdagen har nu möjligheten att skriva historia för katterna. ID-märkning och registrering är helt avgörande för att höja katternas status och för att minska risken att katter försätts i hemlöshet och jag vädjar därför till alla riksdagsledamöter att rösta för förslaget, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Miljö- och jordbruksutskottet har föreslagit att riksdagen säger ja till förslaget om märkning och registrering av katter. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna invänder mot förslaget i reservationer. Moderaterna lyfter bland annat att det finns problem med det existerande hundregistret och att det därför inte bör införas ett kattregister. Centerpartiet och Kristdemokraterna menar att förslaget inte skulle leda till tillräckligt stor nytta för att det ska gå att motivera, administrativt eller kostnadsmässigt.

Om förslaget antas av riksdagen införs krav på märkning och registrering av katter från den 1 januari 2023.

Djurens Rätt har finansierat projekt för att hjälpa hemlösa katter och för att förebygga att fler katter blir hemlösa. Jordbruksverket beslutade under 2020 om nya djurskyddsregler för hållning av hundar och katter. En viktig del av den nya föreskriften är att det blivit tuffare krav på att djurhållare måste se till att katter inte förökar sig oplanerat. Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat. Djurens Rätt bidrog under föreskriftsarbetet med kunskap och synpunkter, i Jordbruksverkets samrådsgrupp och som remissinstans.

I maj 2018 överlämnades 40 867 namnunderskrifter från Djurens Rätt till miljö- och jordbruksutskottet, till stöd för införandet av obligatorisk märkning och registrering.

Läs mer om hemlösa katter och se kortfilmen Kattfällan här.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: