Djurens Rätt
08 May 2014

Riksdagen ställer krav på regeringen om ursprungsmärkning av allt kött

Från och med december 2014 måste kött av gris, får, get och fjäderfä märkas med ursprungsland eller härkomst. Detta gäller samtliga EU-länder. Detta är ett steg i en process för att öka konsumenternas medvetenhet kring ursprunget på det kött som de köper, vilket har sitt ursprung i ett krav på märkning av nötkött.

Riksdagens beslut kom efter Miljö- och jordbruksutskottet lämnat in ett betänkande i frågan, med en motion från Vänsterpartiet som grund.

Djurens Rätt anser att det är ett steg i rätt riktning med kravet på ursprungsmärkningen på alla köttprodukter. Ett ytterligare viktigt steg hade varit att även produktionsformen hade märkts på alla köttprodukter. Svenska konsumenter har tidigare visat att de bryr sig om under vilka förhållanden som djuren inom livsmedelsindustrin lever under.

Riksdagens uppmaning till regeringen är positiv. Dels manar det till eftertanke om att det man håller i handen i butiken faktiskt kommer från ett djur, och dels öppnar det för den sortens konsumentmakt vi tidigare kunnat vittna om med exempelvis minskad efterfrågan på burägg.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: