Djurens Rätt
26 March 2015

Riksdagen vill se ny myndighet för jakt och viltvård

I dag har Naturvårdsverket huvudansvaret för frågor som rör jakt och vilda djur i Sverige. Detta har dock varit ett hett debatterat ämne under senare tid och idag antog också riksdagen ett så kallat tillkännagivande om att regeringen bör inrätta en ny myndighet för jakt och viltvård.

Miljöminister Åsa Romson (MP) har tidigare uttalat sig om att hon inte vill se en ny myndighet och menar att organiseringen av myndighetssverige är regeringens sak att besluta om.

Förslaget att inrätta en ny myndighet för jakt och viltförvaltning kommer ursprungligen från jaktlagsutredningen som tillsattes av alliansregeringen 2013. När jaktlagsutredningen presenterade sitt förslag om en ny myndighet var Djurens Rätt kritiska till förslaget.

Enligt utredarens förslag skulle myndigheten ha en bred vetenskaplig kompetens - men djurskydd eller djurvälfärd nämndes överhuvudtaget inte i förslaget. Djurens Rätt önskar istället en myndighetsorganisation som är anpassad till en modern syn på djurskydd och oavsett myndighet måste djurskyddsfrågorna gällande de vilda djuren lyftas och kompetensen på det området stärkas.

Utredarens förslag om att flytta över Svenska Jägareförbundets myndighetsliknande "allmänna uppdrag" till en myndighet är dock positivt.
Riksdagen beslutade idag också att den av regeringen avslutade Jaktlagsutredningen bör återupptas.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: