Djurens Rätt
23 March 2023

Riksdagens årliga djurskyddsdebatt

Igår var det debatt i riksdagen när betänkande om djurskydd, det vill säga de motioner på ämnet som miljö- och jordbruksutskottet behandlat, skulle avhandlas. Under debattens två timmar höjdes flera röster för djuren, men samtliga 40 motioner avslogs.

Att motioner som lämnas in under höstens allmänna motionstid sällan tar sig vidare är ett faktum. Det är i hög utsträckning symboliskt. Och givet att regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna sitter på en majoritet av riksdagens och utskottets platser, till skillnad från förra regeringen, är det ännu mindre förvånande att utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motioner - något som idag 23 mars klubbades igenom.

Engagemanget för djurfrågor är stort hos flertalet ledamöter och likt tidigare år fanns det i motionerna en uppsjö av viktiga yrkanden som hade kunnat innebära fantastiska och nödvändiga förbättringar för djuren. Läs mer om de inlämnade motionerna här.

Att djur värderas olika blir återigen smärtsamt tydligt under dessa djurskyddsdebatter. Givet att minkfarmning inte är förenligt med djurskyddslagen, samt är en tickande bomb för nästa pandemi, hade jag hoppats att riksdagen skulle vara redo för att ta nästa steg åtminstone på det området, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Medan ledamöter som Sofia Skönnbrink (S), Kajsa Fredholm (V) och Daniel Helldén (MP), gjorde starka insatser för att styra diskussionen till hur minkarna och hönorna ska bli fria från sina burar och till hur arbetet med djurskyddskontroller kan förbättras, så gömde sig andra ledamöter bakom att diskutera hundsmuggling. 

Marléne Lund Kopparklint (M) sa exempelvis i sitt anförande:

Hundvalpar föds upp i fabriker där tikarna tvingas para sig för konstant valpning. Man tar valparna från tiken så att de går miste om anknytningen, och man har inte koll på att valparna mår bra.

Och medan det är en relevant beskrivning av ett stort problem, så finns paralleller att dra till andra djur som far illa, och som ledamöterna hade kunnat förbättra situationen för om den politiska viljan hade funnits. Minkar är rovdjur som lever hela sina liv i trånga gallerburar för att bli päls som exporteras till Kina. Hönor lever instängda i burar, så trånga att de inte kan fälla ut vingarna, för att värpa ägg. Kor tvångsinsemineras och separeras från sina nyfödda för att människan ska kunna dricka kalvarnas mjölk. 

Det är viktigt att arbeta mot hundsmuggling. Men debatten landar fel när det av flertalet ledamöter, tillsammans med en stor dos beröm till den svenska djurhållningen, målas upp som det största och så gott som enda problemet som djur i Sverige möter. Det finns så mycket kvar att göra, avslutar Camilla Bergvall.

Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: