Djurens Rätt
07 October 2013

Riksdagsmotioner om djur 2013

Här har vi samlat de motioner som mest direkt rör djur. Djurfrågor kan också ingå i ändringsförslag till regeringens föreslagna budget, dessa ingår inte i denna sammanställning.

Djurskydd m.m

Helena Leander m.fl. (MP) har skrivit en omfattande motion om djurskyddsfrågor (MP2404), liksom Matilda Ernkrans m.fl. (S) under rubriken "Framtidsinriktat djurskydd" (S8005). En övergripande motion från Jens Holm m.fl. (V) har rubriken "Respekt för djuren" (MJ374) medan Marietta de Pourbaix-Lundin (M) motionerar (Sk351) om djurfrågor i en motion som bl.a. omfattar förslag om en djurbalk och att organisationer som arbetar med djurens välbefinnande ska omfattas av skattereduktionen vid gåvor. Jens Holm m.fl. (V) har också skrivit en motion om biologisk mångfald (MJ302).

Markus Wiechel (SD) har skrivit en övergripande motion om djurens rättigheter (SD333), Richard Jomshof m.fl. (SD) motionerar om att inrätta en djurskyddsbalk och höj straffet för djurplågeri (SD298) liksom att inrätta en nationell djurskyddspolis (SD166).

Pälsfarmning

Elin Lundgren (S) motionerar om "förbättrade förhållanden för minkar i Sverige" (MJ395) och Anna Steele (FP) om ett förbud mot pälsfarmer (MJ257). Jens Holm m.fl. (V) har också skrivit en motion om minkfarmning (MJ207) där de förespråkar en ändring av paragraf 4 i djurskyddslagen som istället för nuvarande ordalydelse skulle säga att minkar "som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att deras behov av att röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis vara ensamma kan tillgodoses. Minkar ska dessutom ha tillgång till vatten att simma i".

Richard Jomshof och Markus Wiechel (SD) motionerar om "skärpta regler för svensk minknäring" (SD169) och Gustav Nilsson (M) om europeiska riktlinjer för minknäringen (MJ273).

Djurförsök

En plan ska tas fram för att minska antalet djurförsök skriver av Elin Lundgren (S) (MJ394), och hon motionerar också om ett nationellt 3R-center (MJ393).

Juridik

Ta mäns våld mot djur på allvar skriver Anita Brodén och Anna Steele (FP) (FP823) i en motion. Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (C) (Ju363) motionerar om ökad rättssäkerheten i djurskyddsärenden, liksom Josef Fransson m.fl. (SD) som vill ha ett rättssäkert och effektivt djurskydd (MJ372). Catharina Bråkenhielm (S) motionerar om djurplågeribrott (MJ347), och om djurtillsyn motionerar Gustaf Hoffstedt (M) (MJ250).

"Sverige beskrivs ibland som en fristat för djurrätts- och ekoterrorister" skriver Josef Fransson och Mikael Jansson (SD) i en motion om ekoterrorism (Ju313). Cecilia Widegren och Gustav Nilsson (M) skriver om samma ämne under rubriken civil olydnad (Ju225) och Lars-Arne Staxäng (M) under rubriken "Bekämpning av djurrättsaktivism" (Ju219).

Djur som familjemedlemmar

Lagstifta om ID-märkning och registrering av katter tycker Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (MJ412), registrera katter tycker Elin Lundgren och Åsa Lindestam (S) (MJ407), liksom Jan Ertsborn m.fl. (FP) (MJ376).

Förbud mot vissa kamphundar har Thomas Finnborg (M) motionerat om (MJ331), medan Betty Malmberg (M) vill se anmälningsplikt för reptiler (MJ325). Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (S) motionerar om giftiga ormar i bostaden (MJ281) och Karin Granbom Ellison m.fl. (FP) om skärpt regelverk gällande ormar och andra giftiga djur (MJ247).

Vego

Hillevi Larsson (S) motionerar om en vegetarisk dag på offentliga arbetsplatser (MJ278). Om minskad köttkonsumtion som del av lösningen på klimatfrågan motionerar Elin Lundgren (S) (MJ405), och även Jens Holm (V) har skrivit en motion om en minskad köttkonsumtion (MJ298).

Djur i nöjesindustrin

Om travsportens möjligheter har Krister Hammarbergh (M) motionerat (M1938) och Jan R Andersson m.fl. (M) om travsportens framtid (Sk216). Elin Lundgren (S) motionerar om att ridspö inte ska användas vid ponnytrav (MJ409) och Cecilia Widegren (M) motionerar om hästsport (Kr218).

Richard Jomshof och Markus Wiechel (SD) motionerar djur på djurparker (SD168) och om delfinarier (SD58).

Djur i livsmedelsindustrin

Jens Holm m.fl. (V) motionerar om Sverige – det hållbara matlandet (MJ300), ett ämne även Christer Winbäck (FP) (MJ296) har motionerat om, medan Ulrika Carlsson i Skövde (C) motionerar om matlandet Skaraborg (MJ351).

Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD) motionerar om värdiga djurtransporter (SD378), och Hillevi Larsson (S) om djurtransporter i EU (MJ279).

Mikael Oscarsson (KD) vill att hög djurvälfärd i mjölkproduktionen ska premieras (MJ425) och Christer Engelhardt (S) motionerar om svensk mjölk (MJ245). Betty Malmberg (M) vill få svensk animalieproduktion att öka (MJ326) och Jan Ericson (M) har skrivit en motion om kycklinguppfödning (MJ316).

Cecilia Dalman Eek m.fl. (S) (S2218), liksom Helena Lindahl och Karin Nilsson (C) (C411), vill se en ursprungsmärkning av kött. Josef Fransson m.fl. (SD) vill att produktionsledet ska redovisas när livsmedel säljs (MJ371) och Catharina Bråkenhielm (S) motionerar om ursprungsmärkning på restauranger (MJ312). Jörgen Hellman m.fl. (S) motion i samma ämne heter "En politik för mat och märkning av livsmedel" (MJ240) och Olle Larssons (SD) "Krav på importerade jordbruksprodukter" (MJ205).

Edward Riedl (M) motionerar om likvärdiga villkor för det svenska jordbruket, och skriver bl.a. att "Sverige borde verka agera mer kraftfullt för att fler länder skall införa de tuffa djurskyddslagar som vi har gått före med" (M1148). Richard Jomshof (SD) motionerar om att Sverige ska söka undantag i EU så att vi kan förbjuda import av kött från djur som slaktats utan bedövning (MJ426). Richard Jomshof och Markus Wiechel (SD) har skrivit en motion om foie gras (SD42), Gustaf Hoffstedt (M) om slaktavfall (MJ251) och Olle Larsson (SD) om avlivning av slaktdjur på bete (MJ211).

Jakt och vilda djur

Övergripande om en "hållbar viltvård" har av Matilda Ernkrans m.fl. (S) motionerat (S8004). Anders Ahlgren och Erik A Eriksson (C) motionerar om "rovdjurspolitik" (C308) och Isak From m.fl. (S) om EU:s naturvårdsdirektiv (MJ388). Om rovdjursförvaltning har Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (C) skrivit (MJ423) medan Åsa Lindestam och Elin Lundgren (S) motionerar om ett rovdjurscenter (MJ402) och Boriana Åberg (M) om myndighetsansvaret för jakt och viltförvaltning (MJ319).

Om begränsad vargjakt motionerar Anna Steele (FP) (MJ313) och Jan Lindholm (MP) har skrivit en motion om ingen licensjakt på varg (MJ260). Olle Larsson (SD) vill se en lokal folkomröstning om varg (MJ204).

Om vildsvin, och jakt på vildsvin, har det skrivits flera olika motioner: MJ367MJ334MJ275MJ241C508MJ336MJ359 och MJ353. Bättre möjligheter till jakt på vildsvin, korp och björn skriver Sten Bergheden (M) om (MJ229), och samma person motionerar också om "år 2015 som jakten, viltköttet och viltvårdens år" (MJ228).

Gunnar Sandberg m.fl. (S) har skrivit en motion om hantering av viltkött (S2034) och Cristina Husmark Pehrsson (M) vill stoppa den invasiva mårdhunden (MJ383). Både Krister Hammarbergh (M) och Edward Riedl (M) motionerar om att avskaffa dubbelregistreringen vid jakt (M1948 resp. M1151).

Gunnar Sandberg m.fl. (S) har skrivit en motion om att åteljakt ska tillåtas i alla län som har licensjakt på björn (S2035) och Gustav Nilsson (M) om älgdöden i Blekinge (MJ274). Om älgjakt och vapenlicens motionerar Cecilia Widegren (M) (Ju224).

Om fjälljakt har Saila Quicklund och Eva Lohman (M) motionerat (M1748), liksom Gunnar Sandberg m.fl. (S) (S2162). Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M) har skrivit en motion om fäbodsjordbrukarens möjlighet att skydda sina djur (MJ268). Om rennäringslagen har Mattias Karlsson (SD) och Sven-Olof Sällström (SD) motionerat (SD139), och Isak From m.fl. (S) har motionerat om rovdjurskador för rennäringen (S2171). Samma rättigheter till jakt och fiske motionerar Olle Larsson (SD), och avser statlig mark där renskötsel är tillåten (MJ213).

Om skyddsjakt på sälar har Krister Hammarbergh (M) motionerat (M1956). Annicka Engblom och Mikael Cederbratt (M) motionerar om "än mer aktiv förvaltningspolitik gällande säl och skarv" (M1480) och Krister Örnfjäder (S) om utökad jakt på säl och skarv (MJ246). Om "förvaltande jakt på säl" motionerar Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (C) (MJ306).

Maria Stenberg (S) vill förhindra spridningen av dvärgbandmasken och mårdhundar (MJ339). Johan Hultberg och Katarina Brännström (M) vill använda Kronoberg som ett testlän för att minska viltolyckorna (M1908) och Isak From m.fl. (S) motionerar om "icke-diskriminering av funktionshindrade jägare" (MJ389).

Fiske och fiskar

Om havsmiljö och fiske motionerar Jens Holm m.fl. (V) (MJ424) och Gustav Nilsson (M) motionerar om yrkesfiskarna (MJ271). Eva Lohman (M) motionerar om sanktionsavgifter inom yrkesfisket (MJ264).

Eva Lohman (M) (M1931) och Per-Ingvar Johnsson och Åsa Torstensson (C) (C368) har skrivit motioner om kustnära fiske, medan Staffan Danielsson och Anders Åkesson (C) vill se en satsning på insjöfisket (C482). Peter Jeppsson m.fl. (S) motionerar å sin sida om laxfiske i Östersjön (MJ390).

Michael Svensson (M) motionerar om regelförändringar till följd av förbud mot utkast av fisk och skaldjur (M1644) och om utkast av havskräfta (M1646). Lars Gustafsson (KD) skriver om åtgärder för vandringsfisk (C245).

Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (S) har skrivit fyra snarlika motioner som tur och ordning handlar om selekterande fiskeredskap (MJ290), husbehovsfiske (MJ289), utvärdering av de överlåtbara rättigheterna i sill- och skarpsillfisket (MJ288) och redovisning av bifångster (MJ287).

Ålfiske är ämnet i motioner av Annicka Engblom (M) (M1468), Peter Jeppsson m.fl. (S) (MJ285) och Anders Åkesson (C) (MJ253) medan Kew Nordqvist m.fl. (MP) skapa en räddningsplan för ålen (MJ261). Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S) har motionerat om regelverket för tillståndsgivning för fiskodlingar (MJ342).

Övrigt

Friskvårdsbidrag borde omfatta ridsporten menar Åsa Coenraads (M) (Sk297).

Fem motioner är skriva om ledarhundar: MP1608S19193So491A258 och A237. Jan Ertsborn och Ulf Nilsson (FP) motionerar om djur i samhällets tjänst (So256).

Flera motioner är skrivna om det som rör myggor: S2203M1570SD452M1564MJ418 och MJ373.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: