Djurens Rätt
12 October 2015

Riksdagsmotioner om djur 2015

Djurfrågor kan också ingå i ändringsförslag till regeringens föreslagna budget, dessa ingår inte i denna sammanställning.

Övergripande och övrigt

Jens Holm m.fl. (V) har skrivit motionen "Respekt för djuren" som omfattar flera områden relaterat till djur, bl.a. minkfarmning, förbud av djur på cirkus, en FN-deklaration om djurvälfärd, möjlighet till utevistelse och naturligt beteende för djur inom lantbruk samt tillgång till simvatten för minkar (16:21). Också Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) har motionerat om att få en deklaration om djurs välfärd erkänd internationellt och av FN (16:3089), och Martin Kinunnen (SD) om tillsättning av en utredning om djurs juridiska status samt införandet av en nationell djurskyddsombudsman (16:2866).

Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) har motionerat om värdet av sällskapsdjur i äldreomsorgen och kriminalvården (16:209) och om djurens situation vid våld i nära relationer (16:543).

Cecilia Widegren (M) har skrivit en motion om offentlighetsprincipen kopplat till offentliga handlingar om djurförsök (16:2723).

Pälsfarmning

I sin övergripande motion Respekt för djuren (16:21) har Jens Holm m.fl. (V) motionerat att en ny paragraf, 4 a §, bör införas i djurskyddslagen med följande lydelse: ”4 a § Minkar som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att deras behov av att röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis vara ensamma kan tillgodoses. Minkar ska dessutom ha tillgång till vatten att simma i. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för hållande av mink för pälsproduktion.”

Även Sofia Arkelsten (M), Carl Schlyter m.fl. (MP), Elin Lundgren (S) och Richard Jomshof m.fl. (SD) har motionerat om naturligt beteende och möjlighet att simma för minkar (16:1340, 16:1591, 16:1882 och 16:2028).

Djur i livsmedelsproduktionen

Paula Holmqvist m.fl. (S) har lämnat in motionen "Mat och djurskydd” (16:325) och Sofia Arkelsten har föreslagit ”utökad kontroll vid slakt” (16:431).  

Kristdemokraterna (16:1934), Centerpartiet (16:3152), Folkpartiet (16:3145), Moderaterna (16:2608) och Sverigedemokraterna (16:2354) har skrivit motioner om "Utgiftsområde 23, Areella näringar, landsbygd och livsmedel" där djur kommer in indirekt under flera rubriker.

Lotta Olsson och Sten Bergheden (M) har motionerat om beteskravet för nötkreatur (16:673) där "enbart strikt tillämpa datum och antal dagar för betesgång är ett för fyrkantigt instrument för att tillse att våra betesdjur får en bra miljö på betet". Staffan Danielsson (C) har föreslagit att ta bort lagkravet på bete för frigående kor i modern lösdrift (16:3016).

Cecilia Widegren (M) har motionerat om att det ska vara möjligt att "ge djur en lugn och stillsam avlivning genom att tillåta avlivning i utedrift och hage" (16:2718).

Sten Bergheden (M) har motionerat om märkning av kött från djur som har slaktats utan bedövning (16:1126). Även Catharina Bråkenhielm (S) har motionerat om ”Ursprungsmärkning av livsmedel” (16:363). Richard Jomshof och Roger Hedlund (SD) vill att "den svenska regeringen ska söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött från djur som slaktats utan bedövning" (16:1300).  

Richard Jomshof och Markus Wiechel (SD) vill stoppa mat från djur som har framställts genom tvångsmatning (16:2003).

Sofia Arkelsten (M) har motionerat om utevistelse för grisar (16:429).

Sanne Eriksson och Agneta Gille (S) har lämnat förslag för att underlätta försäljningen av vildsvinskött (16:580).

Djur i underhållning

Birgitta Ohlsson (FP), Carl Schlyter (MP) och Sofia Arkelsten (M) har motionerat om att förbjuda vilda djur på cirkus (16:542, 16:1588 och 16:421).

Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) har föreslagit ett förbud mot delfinarier i Sverige (16:2004)  

Brott mot djur och juridik

Martin Kinnunen m.fl. (SD) ligger bakom den övergripande motionen ”För ett stärkt djurskydd” (16:2866) och Markus Wiechel (SD) har motionerat för att få en ”deklaration om djurs välfärd” erkänd internationellt och av FN (16:3089).

Catharina Bråkenhielm (S) har motionerat om ”Djurplågeribrott” (16:345).

Jan R Andersson (M) vill prioritera upp arbetet mot brott där djur far illa (16:2960) och Markus Wiechel (SD) vill att det införs en djurbalk och en nationell djurskyddspolis (16:3108).

Kristina Yngwe (C) har motionerat om djurrättsrelaterad brottslighet (16:2458) medan Runar Filper m.fl. (SD) om att bekämpa kriminell djurrättsaktivism (16:2079).

Djurtransporter

Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD) har motionerat om djurtransporter (16:2071) och vill att en åttatimmarsgräns införs, för alla transporter inom Sverige och från Sverige, oavsett destinationsort.

Djur som familjemedlemmar

Elin Lundgren m.fl. (S) har motionerat om obligatorisk märkning av katter (16:1872). Markus Wiechel och Paula Bieler (SD) har föreslagit förbättringar för katter som bl.a. kastrering, vaccinering och märkning (16:3082).

Hanna Wigh (SD) har motionerat om att införa passning av riksdagsledamöternas hundar under kontorstid (16:2750).

Hästar

Kristina Yngwe (C) vill se fler hästkrafter i Sverige (16:2462). Cecilia Widegren (M) har skrivit om hästens betydelse för Sverige (16:2725, om långsiktighet i fråga om inhysning av hästar (16:2656) och om certifiering av hovslagare (16:2722).

Jakt

Som brukligt är jakt ett av de områden där det motioneras mest om. Moderata riksdagsledamöter har lämnat in flera motioner som rör jakt i olika aspekter (16:271, 16:2600, 16:1243, 16:1577, 16:237, 16:2469, 16:2673, 16:237, 16:232, 16:1235).

Sofia Arkelsten (M) har motionerat för ett förbud mot bågjakt (16:426). Jens Holm m.fl. (V) vill se en hållbar rovdjurspolitik (16:755).

Kristdemokraternas Magnus Oscarsson (KD) har föreslagit ett generellt tillstånd att använda åtelkamera vid jakt på vildsvin (16:2884).

Sverigedemokraternas Runar ligger bakom en motion om jakt och viltvård (16:2073), liksom Socialdemokraternas Isak From m.fl. (16:851) om handläggningstider för vapenlicenser.

Bethania Malmberg

Bethania Malmberg

Politisk samordnare
Dela: