Djurens Rätt
19 October 2016

Riksdagsmotioner om djur 2016

Djurfrågor kan också ingå i ändringsförslag till regeringens föreslagna budget, dessa ingår inte i denna sammanställning.

Övergripande och övrigt

Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) har motionerat om att få en deklaration om djurs välfärd erkänd internationellt och av FN (17:2453) och Martin Kinunnen (SD) om tillsättning av en utredning om djurs juridiska status samt införandet av en nationell djurskyddsombudsman (17:3300).

Hanna Wigh (SD) vill att moms på djursjukvård avskaffas eller åtminstone i ett första steg sänks (17:1355) och att det i hela landet ska finnas djurpolis som hanterar orosanmälningar samt andra brott mot djur (17:1344). Sofia Arkelsten (M) vill att djurskyddspoliser även i fortsättningen ska finnas i polisens nya organisation och att brott som djurplågeri ska hanteras korrekt och lika över landet (17:1018).

Catharina Bråkenhielm (S) tycker att EU:s djurskydd måste stärkas (17:636).

Markus Wiechel (SD) motionerar om möjligheten att regeringen undersöker om trygghetshundar kan vara värt att utöka som komplement till polisens övriga trygghetsarbete (17:2978).

Richard Jomshof m.fl. (SD) och Jeff Ahl (SD) har motionerat för att införa brottet grovt djurplågeri och att straffet för grovt djurplågeri ska vara lägst ett års fängelse och högst fyra års fängelse (17:1750 och 17:2582).

Solveig Zander (C) har motionerat för att kraftigt begränsa försäljningen av pyrotekniska varor till privatpersoner (17:1954).

Stina Bergström har motionerat för att Sverige bör agera för ett starkare förbud mot handel med elfenben (17:2537).

Carl Schlyter (MP) vill att Sverige ska ta initiativ till bekämpning av organiserad brottslighet och korruption inom handel med skyddade arter och om totalförbud mot handel med elfenben (17:2663).

Pälsfarmning

Sofia Arkelsten (M) och Richard Jomshof m.fl. (SD) har båda två motionerat om naturligt beteende och möjlighet att simma för minkar (17:1001 och 17:1743).

Djur i livsmedelsproduktionen

Kent Härstedt (S) har motionerat för att minska köttkonsumtion (17:1645). Pål Jonson (M) tycker att offentlig upphandling av nöt- och fläskkött bör ske enligt de djurskyddsregler som ligger i nivå med den svenska lagstiftningen (17:2058).

Sofia Arkelsten har föreslagit ”utökad kontroll vid slakt” (17:1003).  

Kristdemokraterna (17:3282), Centerpartiet (17:3436), Liberalerna (17:3457), Moderaterna (17:3170) och Sverigedemokraterna (17:2912) har skrivit motioner om "Utgiftsområde 23, Areella näringar, landsbygd och livsmedel" där djur kommer in indirekt under flera rubriker.

Staffan Danielsson (C) har föreslagit att ta bort lagkravet på bete för frigående kor i modern lösdrift (17:1953).

Markus Wiechel (SD) vill stoppa mat från djur som har framställts genom tvångsmatning (17:2409).

Sofia Arkelsten (M) har motionerat om utevistelse för grisar (17:1873).

Sanne Eriksson och Agneta Gille (S) har lämnat förslag för att underlätta försäljningen av vildsvinskött (17:596).

Magnus Oscarsson m.fl. (KD) har motionerat bland annat för att alla bidrag till transport av levande djur måste upphöra (17:2557).

Stefan Nilsson m.fl. (MP) vill att en skatt på livsmedels klimatpåverkan ska införas och att ett första steg i en sådan klimatskatt ska avse klimatpåverkan från produktion av rött kött (17:1334).

Djur i underhållning

Birgitta Ohlsson (L), Carl Schlyter (MP) och Sofia Arkelsten (M), Emilia Töyrä (S) och Elin Lundgren (S)  har var och en motionerat om att förbjuda vilda djur på cirkus (17:1734, 16:1588, 17:1004, 17:202 och 17:635).

Markus Wiechel (SD) har föreslagit ett förbud mot delfinarier i Sverige (17:2390)

Brott mot djur och juridik

Martin Kinnunen m.fl. (SD) ligger bakom den övergripande motionen ”För ett stärkt djurskydd” (17:3300) och Markus Wiechel (SD) har motionerat för att få en ”deklaration om djurs välfärd” erkänd internationellt och av FN (17:2453).

Jan R Andersson (M) vill prioritera upp arbetet mot brott där djur far illa (17:612) och Markus Wiechel (SD) vill att det införs en nationell djurskyddspolis (17:172).

Runar Filper m.fl. (SD) om att bekämpa kriminell djurrättsaktivism (17:3298).

Djurtransporter                                               

Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD) har motionerat om djurtransporter (17:1395) och vill att en åttatimmarsgräns införs, för alla transporter inom Sverige och från Sverige, oavsett destinationsort.

Djur som familjemedlemmar

Catharina Bråkenhielm (S) och Annicka Engblom (M) har var och en motionerat om obligatorisk märkning och registrering av katter (17:941 och 17:803). Markus Wiechel och Paula Bieler (SD) har föreslagit förbättringar för katter som bl.a. kastrering, vaccinering och märkning (17:3476).

Jan Ericson (M) vill införa skärpta straff för smuggling av djur (17:1571). Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (SD) vill införa kontroll av alla djur som färdas över Sveriges gränser (17:1650).

Hästar

Kristina Yngwe (C) vill se fler hästkrafter i Sverige (17:823). Cecilia Widegren (M) har skrivit om hästens betydelse för Sverige (17:3141), om långsiktighet i fråga om inhysning av hästar (17:3137) och om certifiering av hovslagare (17:3133).

Mats Green och Cecilia Widegren (M) vill se över konsumentlagstiftningen så att regler för försäljning av hästar och övriga levande djur skiljs från regler för försäljning av andra varor (17:2483).

Bethania Malmberg

Bethania Malmberg

Politisk samordnare
Dela: