Djurens Rätt
03 October 2019

Riksdagsmotioner om djur 2019

Under allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. Motionerna är ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik. Motionerna behandlas i det riksdagsutskott som ansvarar för det område motionen berör. Utskottet föreslår vad riksdagen ska besluta om motionen och därefter fattar riksdagen beslut om motionen.

Här är ett urval av de motioner som mest direkt rör de frågor som Djurens Rätt driver.

Djurförsök

Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) motionerar om en övergång till djurfri forskning, vilket även Elin Lundgren (S) gör. Elisabeth Falkhaven m.fl. motionerar också om en översyn av den etiska prövningen av djurförsök.

I en motion om hållbara gröna näringar skriver Kristina Yngwe m.fl. (C) att Centerpartiet vill begränsa djurförsöken genom att ta fram en nationell strategi för djurfria försök.

Vego och växtbaserat

Jonas Sjöstedt m.fl. (V) föreslår i en övergripande motion om Areella näringar, landsbygd och livsmedel en ökning av anslaget till produktion av växtbaserad mat med 50 miljoner kronor. 

Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (M) motionerar om att Sverige kan bli världsledande på vegetariska och veganska livsmedel och Elin Lundgren (S) om bättre förutsättningar för produktion och förädling av växtbaserade livsmedel.

Elin Segerlind m.fl. (V) motionerar om en minskat köttkonsumtion och Magnus Manhammar (S) om vegansk kost i förskolor och skolor i alla kommuner. Samme Magnus Manhammar föreslår även vegansk kost som norm i riksdagens restauranger.

Djuren i livsmedelsindustrin

Elin Lundgren (S) föreslår att det sätts ett slutdatum för burarna i den svenska äggindustrin medan Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (M) föreslår att kameraövervakning införs på svenska slakterier.

Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) motionerar om att Sverige ska förbjuda import av kött från djur som slaktats utan bedövning samt av mat som framställts genom tvångsmatning. Richard Jomshof (SD) har motionerat om ett förbud mot halal- och koscherslakt i Sverige.

Helena Lindahl och Peter Helander (C) motionerar om undantag från regeln som kräver att nötdjur ska ha sällskap av artfrände.

Louise Meijer m.fl. (M) vill i en motion om svensk livsmedelsproduktion bland annat utreda den svenska beteslagstiftningen.

Juridik

Markus Wiechel m.fl. (SD) föreslår att det införs en djurbalk, en djurskyddsmyndighet samt internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd, och Markus Wiechel föreslår även att en nationell djurskyddspolis inrättas.

Elin Lundgren och Kristina Nilsson (S) motionerar om att utreda påföljderna för att skada djur i samhällets tjänst, så som polishästar och hundar inom polis, tull och försvar. Det gör även Lotta Finstorp (M).

Richard Jomshof m.fl. (SD) föreslår skärpta straff för djurplågeri.

Djur i underhållning

Maria Nilsson (L) motionerar om att förbjuda djur på cirkus, och Maria Nilsson även om att avveckla djurparker i Sverige.

Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (MP) föreslår ett förbud mot delfinarier i Sverige  och det gör även Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD).

Och i en övergripande motion om Areella näringar, landsbygd och livsmedel föreslår Martin Kinnunen m.fl. (SD) bland annat att mer pengar ges tillsynen av djur på svenska djurparker.

Djur som familjemedlemmar

Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (M) motionerar om registrering och id-märkning av katter och Markus Wiechel (SD) om hemlösa katter.

Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (MP) föreslår att användandet av smällare, raketer och fyrverkerier endast vid offentliga arrangemang med hänsyn till djuren.

Tidigare nämnde Markus Wiechel (SD) har motionerat om skärpta krav för trubbnosdjur och vill bland annat se en kartläggning av trubbnosdjur med andningssvårigheter.

Jakt

Flera motioner inkommer varje år om jakt på skarv och om vildsvinskött. Elisabeth Falkhaven (MP) motionerar istället om jakt på fåglar som föds upp och placeras ut i naturen enbart för att skjutas.

Rebecka Le Moine (MP) motionerar om att medel från viltvårdsfonden ska upphandlas och ett skärpt arbete mot illegala jakt och Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) föreslår en stängning av EU-marknaden för elfenbenshandeln medan 

Magnus Persson (SD) motionerar om ett förbud mot fällfångst av vildsvin och Mattias Karlsson (M) vill se licensjakt på vikaresäl. Cecilia Widegren (M) föreslås att Sverige tillåter bågjakt.

Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) föreslår i en motion om jakt att Sverige ska verka för att EU:s förbud mot handel med sälprodukter upphävs. Alexandra Anstrell m.fl. (M) motionerar i samma ämne.

Sten Bergheden (M) argumentera för att jakt ska ses som friskvård och Runar Filper (SD) för att jägarexamen ska införas som frivilligt tillvalsämne i högstadiet och gymnasieskolan.

Övriga motioner i urval

Yasmine Eriksson m.fl. (SD) motionerar övergripande om ett svenskt djurskydd och Magnus Oscarsson m.fl. (KD) övergripande om Areella näringar, landsbygd och livsmedel där flera djurfrågor nämns.

Johan Löfstrand m.fl. (S) motionerar om en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger  och Sten Bergheden (M) och märkningen på kött från djur som har slaktats utan bedövning.

Sofia Nilsson (C) motionerar om att myndigheter vid upphandling av livsmedel och ska ställa krav på att livsmedlen framställts med minst de krav som svensk lag sätter.

Johan Persson (L) skriver i en motion om liberal klimatpolitik en klimatmärkning av kött och Michael Rubbestad (SD) motionerar om att stoppa försäljningen av fjädrar av fågeldun. Runar Filper (SD) motionerar om flodkräftor.

Markus Wiechel och Lars Andersson (SD) motionerar om en översyn av kontrollen av importerad odlad fisk till Sverige, bland annat avseende de odlade fiskarnas hälsa.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: