Djurens Rätt
20 October 2020

Riksdagsmotioner om djur 2020

Under allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. Motionerna är ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik. Motionerna behandlas i det riksdagsutskott som ansvarar för det område motionen berör. Utskottet föreslår vad riksdagen ska besluta om motionen och därefter fattar riksdagen beslut.

Här är ett urval av de motioner som mest direkt påverkar de frågor som Djurens Rätt driver. 

Övergripande motioner

Jonas Sjöstedt m.fl. (V) motionerar om respekt för djuren, med förslag om bland annat utfasning av pälsdjursuppfödning och burhållning av hönor, förbud mot smärtsamma bedövningsmetoder, rätt till utevistelse, stöd till ekologisk och växtbaserad produktion samt kortare djurtransporter. 

Även Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) motionerar om djurvälfärd i praktiken, med förslag om bland annat kortare transporter, smittskydd, bättre bedövningsmetoder, ett förbud mot pälsdjursuppfödning, rätt till utevistelse och kameraövervakning för slakterier. 

Jessica Rosencrantz m.fl. (M) motionerar om stärkt djurskydd, genom förslag om att bland annat följa upp hur djurskyddslagen följs idag, införa grovt djurplågeribrott, utveckla en strategi kring forskning utan djurförsök och att cirkusar med djur ska ha tätare kontroller. 

Nina Lundström m.fl. (L) motionerar om hållbar förvaltning av djur och natur, med bland annat förslag om stärkt djurskydd, minskad användning av antibiotika i livsmedelsindustrin, kontroller av djurtransporter, kortare djurtransporter och att förebygga konflikter med rovdjur.

Yasmine Eriksson m.fl. (SD) motionerar också om djurskydd, med förslag om bland annat striktare krav för djur i underhållningsbranscher, men flexiblare lagstiftning för djuren i den svenska livsmedelsindustrin. 

Djuren i livsmedelsindustrin

Malin Larsson m.fl. (S) motionerar om en övergripande hållbarhetsmärkning på livsmedel som inkluderar djurvälfärd.

Markus Wiechel m.fl. (SD) motionerar om att förbjuda all koldioxidbedövning innan slakt och att utveckla andra bedövningsmetoder. Markus Wiechel föreslår även att kycklingindustrin bör utredas och förbättras. Markus Wiechel m.fl. (SD) motionerar om att import av odlad fisk bör ses över.

Markus Wiechel m.fl. (SD) motionerar om att verka för ett globalt förbud mot kött från djur som tvångsmatats. 

Sten Bergheden (M) motionerar om att effektivisera besiktningen av djur på slakterier genom att använda kameror och annan teknik istället. Sten Bergheden föreslår även att handläggning av tillstånd för nya djurstallar måste effektiviseras.

Magnus Oscarsson m.fl. (KD) motionerar för att bland annat slopa det nationella beteskravet för mjölkkor.

Vego och växtbaserat

Magnus Manhammar (S) motionerar om vegansk kost som norm i riksdagens restauranger. Magnus Manhammar föreslår även att alla kommuner ska bevilja barn vegansk kost i skola och förskola utan intyg.

Åsa Coenraads m.fl. (M) motionerar om att producera mer växtbaserade livsmedel i Sverige för ökad självförsörjning.

Djurförsök

Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) motionerar om att fasa ut djurförsök och införa fungerande djurförsöksetisk prövning.

Även Annicka Engblom (M) motionerar om en strategi för att fasa ut djurförsök och fler djurfria forskningsmetoder.

Juridik

Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S) motionerar om att minkars rätt till naturligt beteende ska stärkas och att de inte bör få hållas i små gallerburar. Även Richard Jomshof (SD) motionerar om minkarna med förslag om att utreda hur en avveckling av näringen ska se ut.

Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) motionerar om att införa en djurskyddsmyndighet och att en djurbalk behövs.

Jan Ericson (M) motionerar om att det ska vara svårare att besluta om djurförbud.

Richard Jomshof (SD) motionerar om att skärpa straffen för djurplågeri. Richard Jomshof föreslår också att införa djurskyddspoliser nationellt. Även Markus Wiechel m.fl. (SD) föreslår nationell djurskyddspolis. 

Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) motionerar om att skärpa straffen för djurplågeri, särskilt gällande tjänstedjur.

Mikael Larsson (C) motionerar om att sekretessen för handlingar som rör djurskydd bör stärkas för att skydda lantbrukare.

Flera motionärer har föreslagit skärpta åtgärder mot brott som utförs av våldsbejakande djurrättsaktivister, bland annat Helena Lindahl och Peter Helander (båda C), Boriana Åberg (M), Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M), Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M), Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M), Fredrik Lindahl (SD) och Mikael Larsson (C).

Djur i underhållning

Richard Jomshof (SD) motionerar om förbud mot vilda djur på cirkus. Richard Jomshof föreslår även att alla djurparker måste få en djurskyddsmässig översyn i Sverige. 

Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) motionerar om att förbjuda hållning av delfiner och valar i fångenskap.

Djur som familjemedlemmar

Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) motionerar om sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot djur. 

Markus Wiechel m.fl. (SD) motionerar om att införa obligatorisk vaccinering, märkning och TNR-inspirerat arbete för katter. Även Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD) och Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M) motionerar om att införa obligatorisk märkning av katter.

Markus Wiechel (SD) motionerar om att utreda aveln av trubbnosiga djur.

Jakt

Rebecka Le Moine (MP) motionerar om att förbjuda troféjakt, bågjakt, grytjakt och utsättning av vilda djur för jaktändamål.

Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L) motionerar om kostnaderna för rovdjursskador, vilket även Denis Begic (S) gör.

Joar Forssell m.fl. (L) motionerar om regionala rovdjursbegränsningar.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) motionerar om att det ska vara enklare att skjuta djur som skadar näringsverksamhet. 

Övriga motioner i urval

Cecilie Tenfjord Toftby (M) motionerar om att städa naturen från plastavfall för att skydda djur.

Elin Segerlind m.fl. (V) motionerar om ett mer hållbart fiske. Elin Segerlind m.fl. föreslår även att brott mot naturen ska införas i Romstadgan, ekocid.

Kerstin Lundgren (C) föreslår fyrverkeriförbud för privatpersoner. Kerstin Lundgren motionerar också om att djursjukskötarutbildningen bör ta in fler studenter för att stärka djursjukvården.

Markus Wiechel m.fl. (SD) motionerar om att regeringen ska verka för en deklaration om djurvälfärd och för en striktare miniminivå för EU:s djurskydd.

Sofia Nilsson (C) motionerar om att all upphandling i offentlig verksamhet ska ställa djurskyddskrav som minst är i linje med svensk djurskyddslagstiftning. Även Markus Wiechel m.fl. (SD) vill se sådana krav på upphandling, med fokus på att kött från djur som slaktats utan bedövning inte ska importeras.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: