Djurens Rätt
17 May 2015

Riksstämma 2015 är avslutad

Djurens Rätts riksstämma för 2015 arrangerades mellan den 15 och 17 maj på Folkets hus vid Järntorget i Göteborg. Drygt 150 deltagare spenderade tre dagar med att förhandla, diskutera, rösta och skapa en verksamhetsinriktning för Djurens Rätt under de kommande fyra åren.

Sittande förbundsordförande Camilla Björkbom valdes under stämman om för en period av ytterligare två år. Övriga som valdes in som ordinarie i styrelsen var Tina Hogevik, Eva Diesen, Sofia Kamlund, Johan Nilsson och Isa Olsander och Erik Jansson som suppleant. Charloth Johansson och Leo Mille valdes om för ytterligare en period. Kvar i styrelsen sedan tidigare var Camilla Bergvall, Joakim Minerbi och Susanne Thörnqvist.

2015-års Guldråtta delades under söndagen ut till det havrebaserade livsmedelsföretaget Oatly för deras orädda marknadsföring som uppmuntrar konsumenter att välja djurvänligt med deras slogan "Wow no cow".

Under stämman bjöds på läcker vegansk mat på Folkets hus restaurang och i stämmolokalerna fanns både försäljning av material från Djurens Rätts shop, ett café med bl.a. hembakade bakverk och informationsmaterial för deltagarna att ta med sig hem av.

Förutom val av styrelse och utdelning av Guldråttan så togs beslut om Djurens Rätts verksamhet under de kommande fyra åren. Ombuden röstade fram en ny verksamhetsinriktning och röstade kring hela 36 olika motioner. Bland besluten märks t.ex. ett nytt riktningsmål om att Djurens Rätt ska verka för en lagstiftning som säger att djur är levande, kännande individer och ett nytt huvudmål om att djur fullt ut ska tillerkännas juridisk personstatus. Vidare också att ett utbildningsmaterial om djurförsök ska tas fram, att en aktivistutmärkelse ska införas och att personer med utländsk bakgrund ska vara en av de primära målgrupperna i Djurens Rätts kommunikation samt att minst ett av tio turnéstopp under Djurens Rätts sommarturné ska vara i miljonprogramsområden. Överlag var mångfald och ett mer inkluderade Djurens Rätt något som tog upp en stor del av diskussionen i plenum.

Avslutningsvis antogs också en ny vision för Djurens Rätt, som ersätter "För ett samhälle som inte förtrycker djur". Den nya lyder istället "För en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv."

Här finns en sammanfattning av alla beslut under stämman och alla bilder från stämman finns på Flickr.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: