Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Vego/Vego_6
27 October 2023

Ris och ros till Europaparlamentets proteinstrategi

Europaparlamentet har antagit en proteinstrategi som bland annat förespråkar mer växtbaserade proteinalternativ för humankonsumtion. Men den innehåller även förslag som oroar.

Den svenska europaparlamentarikern Emma Wiesner (C) har författat en proteinstrategi som Europaparlamentet röstade om den 19 oktober. Strategin som lades fram gick igenom i sin helhet och innebär bland annat att EU erkänner att produktionen av växtbaserat protein för mänsklig konsumtion behöver öka. 

Det här är ett viktigt steg i rätt riktning. Jag hoppas att strategin framöver utvecklas så att den även innefattar en målsättning om bättre djurvälfärd, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Anledningen till att rapporten författats är dels klimatutmaningen, dels livsmedelssäkerheten genom att EU säkerställer unionens proteinproduktion och gör sig mindre beroende av import. I strategin läggs tyvärr mycket energi på att öka produktionen av djurfoder, vilket är djurfabrikernas bränsle.

Djurens Rätt välkomnar den nya strategin men hade gärna sett mer ambitiösa förslag, något som vi under processen kommunicerat till de svenska Europaparlamentarikerna. Följande har varit Djurens Rätts utgångspunkter:

  1. Fokus ska vara på humankonsumtion, inte på foder.
  2. Ökad djurvälfärd ska vara ett uttalat mål med strategin. 
  3. Det krävs mer medel för forskning och utveckling för att ta fram fler nya proteinkällor. 
  4. Strategin ska stödja konsumenter att ställa om till växtbaserade proteiner.
  5. Insekter ska inte vara ett alternativ till andra animaliska proteiner.

Europaparlamentets antagna proteinstrategi  kommer nu att lämnas vidare till kommissionen för vidare hantering och Djurens Rätt fortsätter att följa utvecklingen.

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen.

Bli medlem
Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: