Djurens Rätt
14 January 2021

Risk för färre djurskyddskontroller efter ny pandemilag

På kort varsel ska nu länsstyrelserna ställa om verksamheten till att kontrollera så att den nya pandemilegen, som började gälla söndagen den 10 januari, efterlevs. I detta ingår för länsstyrelsernas del bland annat att säkerställa så att inte verksamheter som butiker och gym har för många personer som vistas i lokalerna.

När länsstyrelserna tvingas omprioritera finns det en stor risk för att den ordinarie verksamheten blir lidande, en ordinarie verksamhet som bland annat omfattar ansvaret för att utföra djurskyddskontroller.

– Den ordinarie tillsynen blir lidande, naturligtvis. Risken är att vi inte hinner med, säger Ulrika Samuelsson, avdelningschef och ansvarig för arbetet med den nya pandemilagen på Länsstyrelsen Västra Götaland till TT.

– Djurskyddskontrollerna fyller en mycket viktig funktion och Länsstyrelserna har redan knappa resurser för att kunna säkerställa ett gott djurskydd. Naturligtvis är det angeläget att pandemilagen efterlevs för att förhindra spridningen av covid-19 men och det är inte rimligt att det under en längre period får går ut över djurskyddskontrollerna, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: