Djurens Rätt
21 June 2018

Röster för pälsdjuren: Djurskyddet Sverige

Vad anser Djurskyddet Sverige är de största problemen med pälsdjursfarmningen i Sverige som den ser ut idag?
– Vi anser inte att dagens pälsdjursfarmning lever upp till djurskyddslagens krav på att djur ska kunna utföra sina naturliga beteenden. Minken är ett rovdjur som inte kan leva ett gott liv när den hålls i bur, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

Vad krävs för att vi ska få till ett förbud? Och vad behöver vi som organisationer göra?
–Det finns flera vägar att stänga pälsfarmerna. Antingen genom ett förbud eller genom att kräva motsvarande regler för djur som föds upp för päls som reglerna för samma djur när de hålls i ex. djurparker. Det viktiga är att få en majoritet av riksdagens ledamöter att inse att vi inte kan göra undantag från djurskyddslagen för djur som föds upp för päls.

Minkföretagarna är duktiga lobbyister och sprider en bild av att minkar som hålls i bur för pälsproduktion är en annan art än den vilda minken och därmed inte har samma behov. Här måste vi visa på fakta och forskning. Samt fortsätta visa hur starkt stöd ett pälsförbud har hos svenska folket.

Norges regering har antagit en ambition om att förbjuda pälsdjursfarmningen till år 2025. När tror du vi kan få se ett liknande beslut i Sverige?
– Förhoppningsvis under nästa mandatperiod. Men det beror så klart på vilka partier som hamnar i regering efter valet i september.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: