Djurens Rätt
17 December 2013

Rovdjurspropositionen – slakt av de stora rovdjuren

I enlighet med rovdjurproposition, som antogs i riksdagen den 10 december, ska alla våra stora rovdjur, björn, lo, järv, varg och kungsörn förvaltas (=skjutas) ned till minimala antal.

- Rovdjuren har den ur jägarsynpunkt dåliga smaken att äta de älgar, rådjur och harar som jägarna anser sig ha ensamrätt till. Jägarna kräver ständigt att naturen ska anpassas till deras jaktintresse. Med en miljöminister och en landsbygdsminister som själva är jägare kan de oftast genomdriva sina önskemål, säger Lise-Lott Norin, ansvarig för jaktfrågor på Djurens Rätt.

Oppositionen ansåg att antalet rovdjur som ska tillåtas leva ska bestämmas på vetenskaplig väg men har anammat jägarnas argument om "socioekonomiska konsekvenser" av rovdjuren.

- Med det menas att vargförekomsten skulle urholka fastighetsvärdena på landet och att fårägarna skulle tvingas lägga ned sin verksamhet med åtföljande förluster av biologisk mångfald i brist på betesdjur. Kommuner med varg skulle också vara mer socioekonomiskt utsatta än kommuner utan varg. Men faktum är att det enbart är jakten som påverkas - det blir färre älgar att skjuta och färre löser jaktkort, säger Lise-Lott Norin.

Att vargförekomsten inte påverkar fastighetsvärden slås fast i en rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet med titeln Vargen påverkar jakten - men inte markpriset.

 

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: