Djurens Rätt
03 May 2017

Rundabordssamtal i riksdagen om växtbaserad mat

Mer växtbaserad mat – hur når vi dit? Kan livsmedelsstrategin vara ett lämpligt verktyg?” var titeln för samtalet i riksdagen. Företag med inriktning på ett växtbaserat sortiment var inbjudna, liksom organisationer som arbetar för en ökad vegokonsumtion (förutom Djurens Rätt också Naturskyddsföreningen, WWF och Vegonorm).

Som värdar för samtalet stod riksdagsledamöterna Jens Holm (V) och Sofia Arkelsten (M), deltog gjorde också riksdagspolitikerna Lars-Axel Nordell (KD), Håkan Svenneling (V) och Kristina Yngwe (C).

I samtalet fick företagen, som samtliga poängterade vilken expanderande marknad som vegosortimentet utgör, redogöra för sina förutsättningar, och riksdagspolitikerna fick med sig önskemål om hur politiken kan bidra till att framtida omställning till mer växtbaserat blir verklighet.

Några av de slutsatser som drogs under samtalet var att marknaden behöver bli råvaruneutral, det ska råda likartade förutsättningar oavsett vilken råvara, animalisk eller vegetabilisk, som tillverkas. De krävs också investeringar i forskning och utveckling kring växtbaserade produkter, ett område där Sverige ligger efter bland annat vårt grannland Finland - det finns möjlighet att producera svenskt och vegetabiliskt som inte används till fullo. Det krävs också att frågan är bredare än att den ligger hos aktivisterna, Sverige behöver underlätta för export och större lösningar kring växtbaserat - det finns här en möjlighet för Sverige att positionera sig på en ”godhetsmarknad” i takt med att allt fler människor vill äta på ett sätt som är bra, inte bara för dem själva utan för omvärlden.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: