Djurens Rätt
10 November 2016

Rutinmässig slakt av dräktiga kor dokumenterad i Frankrike

Totalt har den franska organisationen L214 kunnat dokumentera hur djuren behandlas och dödas på sju av Frankrikes största slakterier. Den senaste filmen, från det största slakteriet, är inspelad av en anställd på slakteriet som fått nog efter att ha jobbat där i sju år.

I filmen går det att se hur stressade kor bedövas, när det fungerar, och dödas. Och den visar hur dräktiga kor slaktas när de är på väg att föda – den arbetare på slakteriet som spelat in filmen har som jobb att ta hand om de ibland nästan helt utvecklade kalvarna.

Tyskland överväger att införa ett förbud mot att slakta kor i den sista tredjedelen av dräktigheten och organisationen L214 har nu lanserat ett upprop för att få till ett motsvarande förbud i Frankrike.

Se den senaste, och de övriga, filmerna som visar verkligheten på franska slakterier på www.l214.com/abattoir-made-france.

Enligt svensk lag får transporter av dräktiga kor inte ske inom 28 dygn före beräknad förlossning och om transporten överstiger ett dygn får det inte ske inom 6 veckor (42 dygn) före förlossning. Det är trots detta inte helt ovanligt att högdräktiga kor skickas till slakt också i Sverige - i programmet Kalla fakta från 2015 kunde de visa hur högdräktiga kor vid flera tillfällen skickas till slakt i Sverige med färdigutvecklade kalvar i magen, trots att det bryter mot djurskyddslagen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: