Djurens Rätt
07 August 2014

Så drabbas de vilda djuren av branden i Västmanland

Elden i Västmanland härjar just nu över en yta på ca 1x1,5 mil. Daniel Mallwitz som arbetar som vilthandläggare på länsstyrelsen i Västmanland säger i en artikel i DN att det på den här ytan lever runt 100-150 älgar och lika många kronhjortar. Dessutom finns ett stort antal andra däggdjur som rävar och smågnagare, även fåglar och olika sorters insekter.

Så påverkas de vilda djuren

Stora djur flyr undan elden medan mindre djur kan söka skydd i marken. Då hänger det på att de ska hitta ett fuktigt område för att de ska klara sig undan lågorna. Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet säger i en artikel i Aftonbladet att insekter, sniglar och spindlar sannolikt blir kvar i området. - Även ödlor, ormar, paddor, möss och sorkar. De söker skydd genom att gå ner i håligheter. Vid en så här kraftig brand blir det mycket rök och varmt i marken så många kommer att dö. Studier från utlandet visar dock att många arter klarar sig genom att uppsöka fuktiga ytor, som inte härjas av lågorna.

En effekt av att djuren flyr är också att konkurrensen om betet i närområdena ökar vilket kan leda till matbrist. Daniel Mallwitz på länsstyrelsen bedömer dock risken för svält i området som låg.

Hur är det med viltstängsel?

Didrik Vanhoenacker säger i intervjun med Aftonbladet att viltstängsel inte är det största problemet. – Jag har aldrig hört talas om att det skulle vara ett stort problem. Det krävs att det är ett stort område som brinner mot ett viltstängsel för att djuren ska stängas in. Kan de bara springa åt sidan hundra meter så gör djuren det. Det är större risk att släckningsarbetet – vattenbombning och att man gräver brandgator – skrämmer djuren åt fel håll.

Faran för djurbeståndet liten

Länsstyrelsen bedömer att faran för djurbeståndet är liten. – De har ganska bra framförhållning när de känner av doften av eld. De ligger inte kvar och väntar på att brinna upp utan förflyttar sig. De som kan drabbas är kycklingar från bland annat orre och tjäder, säger Daniel Mallwitz.

Hur ser påverkan på längre sikt ut?

Det kommer givetvis ta många år innan området för branden återhämtar sig och först om 4-5 år kan återväxten av småplantor vara igång och då kommer också djuren tillbaka. Småplantorna blir fint foder, men fram till dess kommer som sagt trycket öka på närområdena. Tills större barrskog återhämtat sig fullständigt kan det ta omkring 100 år.

Vissa djurslag gynnas dock av branden. Vissa växter och insekter trivs i den miljö som bygga upp efter en brand.

 Viltjourer som hjälper

Många vilda djur kommer till skada i den stora skogsbranden. Viltrehabiliterare kan rycka ut och ta emot skadade vilda djur och djurungar som övergivits och överlevt. Om du hittar ett djur, kontakta till exempel Rättviks Viltjour: http://www.rattviksviltjour.se/.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: