Djurens Rätt
20 April 2020

Så kan du bidra till djurfri forskning!

Idag, den 24 april, är det Försöksdjurens dag. En årlig temadag då vi lyfter vad som behöver göras för att vi ska nå ett samhälle där djur inte ses som försöksobjekt. Bara i Sverige används hundratusentals djur i försök varje år. Många av dessa försök innebär stort lidande, ibland till och med innan försöken ens påbörjas.

Djurens Rätt arbetar för ett avskaffande av djurförsöken, men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Detta innebär inte att vi är emot vetenskaplig eller medicinsk utveckling – tvärtom. Flera djurfria metoder har visat sig vara effektivare, mer tillförlitliga och billigare än de metoder där djur används. Det som behövs är att Sveriges politiker vågar satsa mer på djurfri forskning. Du kan hjälpa till i det arbetet genom att visa att du står på djurens sida.

Sofia Säljö

Sofia Säljö

Ansvarig insamling privatpersoner
Dela: