Djurens Rätt
23 April 2018

Säkrare smink utan djur

Provrör i stället för att operera in tumörer på levande möss. Allergitester på cellodlingar i stället för i ögonen på djur. Skriva ut mänsklig hud i en skrivare. Eller räkna matte i stället för att utsätta hundar för insulindoser. Möt pionjärerna som forskar och utvecklar metoder som är effektivare än djurförsök.

Denna text publicerades ursprungligen i Tidningen Djurens Rätt nummer 1/2018. Läs fler texter i serien här. Text av Bruno Lundgren.

Senzagens metod ersätter djurförsök med tester i provrör på odlade celler, för att bedöma om vissa kemikalier är allergiframkallande.

De djurförsöksfria testerna är dessutom säkrare än tester på djur, menar företaget.

– Att vår metod har bättre resultat än djurmodeller beror huvudsakligen på att vi har en modell som baseras på mänskliga celler och det senaste inom bioinformatik, vilket gör att vi kan mäta väldigt många parametrar. Möss är inte människor, säger företagets VD Anki Malmborg.

Senzagens metod går ut på att analysera hundratals så kallade markörer. Detta genererar stora mängder data som ger 90-procentig precision. Vilket ska jämföras med 70-75 procent, som vanligtvis är fallet med tester på djur.

Det finns andra så kallade in vitrotester, det vill säga djurfria tester, på marknaden idag. Men oftast måste då till exempel ett kosmetikaföretag, använda sig av flera olika tester för att kunna lita på resultatet.

– Vi kan erbjuda ett enda test som ger säkrare resultat. Det kan spara tid och pengar och på så sätt kan en tillverkare få ut säkrare produkter på marknaden mycket snabbare, säger hon.

Kosmetikabranschen har ett stort intresse för Senzagens metoder, sedan EU införde ett förbud mot djurförsök år 2013.

Senzagens testmetod utvecklades först för hudallergier, men användningsområdena håller på att breddas. Närmast i framtiden ligger att utveckla ett test som förutom att avgöra om en kemikalie orsakar hudallergi också kan analysera hur potent allergenet är.

Man jobbar också på en utveckling av tester för livsmedelsallergier och även för luftvägsallergier. Utvecklingen av tester för luftvägsallergier görs i samarbete med Astra Zeneca.

– Det fantastiska med vår metod är att den kan utvecklas och anpassas för olika testområden, säger Anki Malmborg. Vi har nyligen till exempel presenterat bra resultat där vår metod korrekt kunde skilja på ett protein som finns i både räka och i gris, och där det första orsakar allergi och det andra inte.

Företaget ser även ett intresse från läkemedelsbranschen, även om det där inte finns något tvingande regelverk för att ersätta djurförsök.

– Intresset från läkemedelsbranschen är dels av etiska skäl men också av ekonomiska. Det är dyrt att testa på djur och dessutom kan man inte alltid lita på resultatet. Läkemedelsbranschen vill få in våra tester tidigt i processen, i screenings-fasen, för att kunna göra rätt val när de utvecklar nya läkemedel.

Senzagens huvudsakliga fokus ligger idag på EU-området och USA.

– Företagsmodellen är att testet ska säljas via kontraktslaboratorier runt om i världen. Ambitionen är att under våren 2019 ha flera licensavtal på plats.

Senzagens metoder är alltså helt fria från djurförsök, men de är inte helt och hållet djurfria, i meningen att näringslösningen där de testade cellerna lever i, kommer från kalvblod.

– Ersättningen av serum är en prioriterad fråga hos oss. Vi har tittat på andra serumfria metoder och fortsätter att göra det, och så snart vi hittar ett fullgott alternativ kommer vi att ersätta, säger Anki Malmborg.

Den så kallade marknaden tror på en mycket ljus framtid för Senzagen. När bolaget introducerades på First North på Stockholmsbörsen i september förra året steg aktiekusen över hundra procent första dagen.

Kriminologen, författaren och TV-profilen Leif GW Persson köpte inför introduktionen 7, 5 procent av aktierna i bolaget och sa i Aftonbladet:

– Att man inte behöver försöksdjur med den här metoden är väldigt tilltalande.

Under våren 2019 förväntas Senzagens test ha validerats klart, vilket innebär att det är tidigast då man kan erbjuda sina tjänster och genomföra tester för andra företags räkning.

Hur många djurförsök som skulle gå att ersätta med Senzagens metoder i framtiden är naturligtvis omöjligt att svara på, säger Anki Malmborg.

– När det blir förbud mot djurtester i fler branscher än i kosmetikabranschen kommer det förstås att ha stor betydelse. Eller när förbud utökas till ytterligare regioner än där det finns idag. Hollands satsning på att bli världsledande på att ersätta djurtester kan ge många ringar på vattnet. Det kräver stora resurser för att utveckla alternativa och banbrytande metoder. Vi är en av dessa nya banbrytande metoder, säger Anki Malmborg.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: