Djurens Rätt
14 January 2021

Samhället måste ta brott mot djur på allvar - inför grovt djurplågeribrott

Filmerna på djur som utsätts för mycket stort lidande vid slakt och under uppfödningen har visats av TV4 Nyheter och SVT:s Uppdrag granskning. Det aktuella slakteriet har meddelat att de lägger ned sin verksamhet. Länsstyrelsen i Skåne arbetar med ärendet. De utreder vilka fel som begåtts av vem, vilka sanktioner som blir följden samt förbereder åtalsanmälan.

Djurens Rätt är en av allt fler aktörer som nu kräver att det införs obligatorisk kameraövervakning på slakterier. Djurens Rätt har också länge verkat för att det för de allvarligaste fallen av djurplågeri införs ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken.

Utredningen om straff och andra sanktioner vid brott mot djur tillsattes av regeringen i augusti 2018 för att säkerställa att de allvarligaste brotten mot djur har tillräckligt stränga straff och att bestämmelserna om brott och straff är ändamålsenliga och effektiva. Utredningen överlämnades till ministern för knappt ett år sedan, den 11 februari 2020. I september ska riksdagen ta ställning till regeringens förslag när omröstning sker om propositionen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson nämner nu utredningen i ett Facebookinlägg med anledning av de senaste dagarnas reportage i TV4 och SVT. Under torsdagens frågestund i riksdagen nämner landsbygdsministern att kameror på slakterier också kan bli nödvändigt vid sidan av den nya brottsrubriceringen, som svar på riksdagsledamoten Rebecka le Moine (MP) fråga om vilka åtgärder ministern avser vidta efter veckans rapportering om missförhållanden.

– Det är positivt att landsbygdsministern lyfter frågan om skärpta straff vid brott mot djur och jag förväntar mig att utredningens förslag om grovt djurplågeribrott kommer bli verklighet. Samhället måste visa i handling att brott mot djur tas på allvar, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt har deltagit i samråd och framfört bland andra följande synpunkter till utredningen och regeringen:

  • Det finns behov av en straffskärpning för djurplågeri och för brott mot djurskyddslagen. Det är ett problem att brott som begås mot djur prioriteras ned av rättsväsendet.
  • Djurens Rätt vill se införandet av brottsrekvisitet grovt djurplågeri. Vi stödjer också djurskyddslagsutredningens (SOU 2011:75) förslag om att grovt brott mot djurskyddslagen införs.
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: