Djurens Rätt
26 August 2020

Samråd om djurskyddsregler för utsättning av djur för jakt eller fiske

I två omgångar har Djurens Rätt tillsammans med Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen till Jordbruksverket framfört synpunkter på behovet av och konsekvenserna av att det införs regler om utsättning av djur. Jordbruksverket har lyssnat på Djurens Rätt och andra som i första samrådet framförde att det finns ett behov av att i lagstiftning reglera djurskyddet för djur som sätts ut för jakt- och fiskeändamål. I den andra omgången har nu Jordbruksverket presenterat förslag på nya paragrafer i djurskyddslagstiftningen.

- Förslaget innehåller flera viktiga regelförslag, som att utsättning av djur endast får ske om det finns goda möjligheter för djuren att anpassa sig till ett liv i det vilda, krav på utbildning för djurhållare som sätter ut djur i naturen och krav på att länsstyrelsen får kännedom om utsättningen innan sådan sker, säger Linda Björklund, etolog och sakkunnig på Djurens Rätt.

Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen har framfört till Jordbruksverket att organisationerna i grunden är emot att djur föds upp och sätts ut i jakt- och fiskesyfte. Om denna form av djurhållning och utsättning fortsatt ska vara tillåten anser organisationerna att det behövs nya, detaljerade och artspecifika föreskrifter kring utsättningen och efter den, men också om uppfödningen och hållandet av djuren som föds upp och hålls i syfte att sedan jagas eller fiskas.

Det är regeringen som gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda om det finns behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Uppdraget ska redovisas senast 30 september 2020.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: