Djurens Rätt
02 February 2018

San Francisco första större staden i världen som förbjuder pälsprodukter

Pådrivet av djurrättsorganisationer och lokalpolitiker Katy Tang så har det lagts fram ett förslag om att stoppa all försäljning av pälsprodukter i San Francisco. Den 20 februari röstar stadens förvaltningsråd om förslaget, som om det går igenom träder i kraft till den 1 juni 2019, det rapporterar tidningen San Francisco Chronicle.

Sedan tidigare har de mindre städerna West Hollywood och Berkeley, som liksom San Francisco också de ligger i delstaten Kalifornien, infört förbud, Men röstas det igenom skulle San Fransisco skulle bli den första större staden i USA – och troligen i hela världen – med ett sådant ställningstagande.

Uppdatering

Förbundet kom att träda i kraft i januari 2020. I april 2021 slog en domstol fast att förbudet gäller, och att det gäller även onlineförsäljning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: