Djurens Rätt
26 November 2018

Sätt stopp för de svenska minkfarmerna

I Sverige produceras nästan en miljon minkpälsar varje år, det vill säga lika många som det antal minkar som dödas för sin päls varje år nu i november-december. Minkarna föds oftast i maj och dödas i november. De sex månader som de får leva spenderas i en bur av galler där möjligheterna till naturligt beteende är marginella. Är det en bransch vi vill ha kvar i Sverige?

...

Pälsindustrin i Sverige är inte stor, knappt 0,1 procent av alla svenska jordbruksföretag är minkfarmer. Pälsdjursindustrin är med andra ord en bransch som genererar få jobb och relativt lite pengar men tar kål på miljontals djur och saknar folkligt stöd. Vetenskapligt vet vi att det inte går att hålla minkar i burarna och samtidigt leva upp till Sveriges djurskyddslag. Tyvärr har pälsdjursuppfödningen kommit att handla mer om politik än om minkarnas välfärd.

Vissa rättfärdigar pälsdjursfarmning i Sverige med att hävda att det är bättre att farmerna finns här, där vi har en förhållandevis strikt djurskyddslagstiftning, än i andra länder. Faktum är att Sverige snart ligger efter när det handlar om pälsdjursfarmning.

I Tyskland och Schweiz måste minkar ha större utrymmen och vattenbassänger vilket inte krävs i Sverige. I Nederländerna, Belgien och till och med Norge samt flertalet andra länder ska pälsdjursfarmning dessutom avvecklas. Dessutom är det redan förbjudet att föda upp djur för päls i bland annat Storbritannien och Österrike. I Polen, en av de största pälsproducerande länderna, finns ett lagförslag om att förbjuda pälsdjursfarmning. Ledande politiker har sagt att Polen inte ska vara ett land dit näringar som förbjudits i andra europeiska länder flyttar. 

Läs hela debatten på Dagens Samhälle

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: