Djurens Rätt
21 April 2015

Schimpanser erkänns som juridiska personer i amerikansk domstol

Bakom beslutet i en domstol i New York ligger ett ihärdigt arbete genom projektet Nonhuman Rights Project (NhRP) som länge har drivit frågan om att ickemänskliga djur skall erkännas som juridiska personer. Beslutet som nu tagits är prejudicerande och kan potentiellt få stor effekt i det framtida arbetet för djurs juridiska rättigheter.

Beslutet ger schimpanserna rätt till en princip som går under namnet habeas corpus, som kortfattat innebär att personer som tas i fängsligt förvar (häktas) eller blir frihetsberövade har vissa rättigheter. Det handlar om rätten att få höra de anklagelser som riktas mot en, rätten att bemöta dessa samt att få en domare eller domstols utslag kring frihetsberövandet.

Rättsprocessen kring habeas corpus sker i två steg. Först slår en domare fast att orsak för principen finns. Sedan lämnas detta över till motparten som då måste infinna sig i rätten och ge juridiskt tillräckliga skäl för frihetsberövandet.

Enligt lagen i staten New York, kan bara en "juridisk person” ha rätt till principen habeas corpus vilket innebär att domstolen nu implicit fastställt att Hercules och Leo är "personer" i lagens mening.

Beslut har alltså tagits i det första steget och Nonhuman Rights Project, som företräder Hercules och Leo, har nu lämnat in en stämning mot Stony Brook University, där schimpanserna använts för biomedicinska experiment. I det andra steget i processen kommer domstolen avgöra om de skäl som Stony Brook anger är juridiskt tillräckliga, eller om Hercules och Leo ska friges.

Nonhuman Rights Project har begärt att Hercules och Leo ska befrias och överlämnas till Save the Chimps, en fristad i Florida där 250 schimpanser lever i en miljö så nära deras naturliga som möjligt. Saken avgörs slutgiltigt först senare i vår men redan nu är detta ett historiskt beslut.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: