Djurens Rätt
07 March 2017

Schweiz förbjuder importen av sälprodukter

Förbudet, som träder i kraft den 1 april 2017, innebär att det inte längre är tillåtet att importera någon form av sälprodukter till Schweiz – i sälprodukter ingår både skinn, kött, organ, olja eller andra produkter som kommer från sälar.

Lagen innehåller vissa undantag, som om produkterna kommer från inuiters, eller andra ursprungsbefolkningars, traditionella säljakt. Det gäller inte heller privatpersoner som köper med sig sälprodukter från resor utomlands utan gäller import med avsikt att sälja. Förbudet följer därmed samma modell som redan finns i samtliga EU-länder, också Sverige.

EU röstade igenom ett förbud mot handel med sälprodukter redan år 2009 och sedan dess har det varit en kontroversiell fråga där länder med stora ekonomiska intressen i sälnäringen, som Norge och Kanada, har hävdat att förbudet diskriminerar dem. Nyligen kom dock beskedet att inga norska skepp kommer att jaga sälar under 2017, ett tecken på att den norska säljakten är på väg att dö ut.

Källa

Switzerland bans the import of seal products, The portal of Swiss Government, 3 mars 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: