Djurens Rätt
08 January 2014

Schweiz förbjuder rollkur

Det Internationella ridsportförbundet (FEI) har slagit fast att inga träningsmetoder som medför lidande för hästar skall vara tillåtna inom FEI:s verksamhet. Trots detta förekommer en kontroversiell träningsmetod som varit särskilt uppmärksammad under de senaste åren, nämligen så kallad rollkur, eller hyperflexion.

Metoden används inom dressyren och går i korthet ut på att ryttaren med hjälp av tygeln tvingar hästen att böja in huvudet mot bringan i en överdrivet rund och djup form. Det tvistas om att rollkur skulle äventyra hästarnas välfärd, men många menar att hästens rygg blir onaturligt spänd och att belastningen på hästens nacke och halsmuskler blir mycket stor. Att hästens synfält dessutom blir mycket begränsat är tveklöst, hästen måste helt och hållet lita på att ryttaren leder den rätt, och man har kunnat registrera fysiologiska symptom på stress (ex. ökad puls) då hästar tränats med rollkurmetoden.

Hästar som rids på detta sätt visar också fler beteenden som är direkt kopplade till missnöje, exempelvis piskar de mer med svansen. Det finns också forskare som menar att hästarna visar tecken på så kallad inlärd hjälplöshet som en direkt konsekvens av metoden, då hästen inte har någon rimlig chans att slippa undan obehaget.

Djurens Rätt anser att djur aldrig skall behöva utsättas för träningsmetoder som äventyrar deras välfärd, och rollkur måste anses vara en metod som präglas av tvång och som lämnar ytterst lite utrymme för hästen att bete sig naturligt. Djurens Rätt anser därför att rollkur/hyperflexion bör förbjudas helt och hållet som tränings- och tävlingsmetod.

Ett land som har tagit just detta steg är Schweiz, som den 1 januari 2014 införde ett förbud mot rollkur som en del i nya regler som infördes i landets djurskyddslag. Förbudet i Schweiz gäller såväl träning som tävling, och landet förbjöd samtidigt metoden att slå på hästars ben i träning för hästhoppning, som ett sätt att få dem att hoppa högre.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: