Djurens Rätt
10 November 2015

SeaWorld slutar med späckhuggarshower

Joel Manby, chef på SeaWorld, gick idag ut med informationen att företaget kommer att sluta med de kritiserade uppträdandena med späckhuggare innan år 2017. Beslutet har tillkommit som en reaktion på den kritik, och de sjunkande antalet besökare, som riktats mot SeaWorld för deras kritiserade föreställningar med späckhuggare.

Däremot innebär beslutet inget slut på hållningen av späckhuggare i fångenskap på SeaWorld. Istället för föreställningen där späckhuggarna underhåller besökarna så ska företaget inrätta en upplevelseattraktion som fokuserar på späckhuggarna i deras "naturliga miljö" och SeaWorld ska fokusera mer på att skydda arter än att använda djuren som underhållning.

Vad beskedet om en naturlig miljö innebär  i praktiken är dock oklart och beslutet både applåderas och kritiseras av amerikanska djurrättsorganisationer. En del ser det som ett viktigt steg på vägen, medan t.ex. djurrättsorganisationen PETA jämför det med att sluta piska lejonen på en cirkus men att fortsätta hålla dem instängda i burar.

Joel Manby sa i sitt uttalande att beslutet att sluta med föreställningarna är en direkt reaktion mot kritiken mot företagen och att besökare idag hellre vill se späckhuggare i en för dem mer naturlig miljö.

Däremot kommer uppträdandena att fortsätta på SeaWorlds andra anläggningar i San Antonio och Orlando.

SeaWorlds besked kom samtidigt som en kongressledamot i USA har lagt ett förslag som helt skulle förbjuda hållningen av späckhuggare i fångenskap. Om förslaget går igenom skulle inga fler späckhuggare tillåtas att hållas i fångenskap än de som redan lever där idag.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: