Djurens Rätt
04 June 2015

Seger efter omröstning i EU-parlamentet om handel med sälprodukter

Djurens Rätt har tidigare skrivit om förslaget här. Bakgrunden är att Kanada och Norge har överklagat förbudet till Världshandelsorganisationen WTO, som har beslutat att några delar i förordningen måste ändras. 

WTO hade synpunkter på det undantag som finns i lagstiftningen för produkter som kommer från skyddsjakt på sälar för att skydda fiskenäringen, vilket Sverige och Finland stred för när lagen infördes. I dessa länder har det bedrivits en mycket begränsad handel med sälprodukter från sådan jakt. Det nya förslaget är att detta undantag stryks. Det påverkar inte skyddsjakten, utan bara den mycket marginella försäljningen av produkter från denna jakt. 

Inför dagens omröstning hade Djurens Rätt tillsammans med ca 25 andra europeiska och internationella djurrätts- och djurskyddsorganisationer skickat ett gemensamt brev till utskottets ledamöter, för att be dem stötta de ändringsförslag som är bäst för djuren, och inte släppa igenom några försämringar. Brevet finns att läsa i högerspalten. Glädjande nog röstades de ändringsförslag som hotade förbudets framtid ner med tydlig majoritet. Nu följer så kallade trialogförhandlingar mellan parlamentet, kommissionen och rådet. Hela parlamentet röstar sedan i frågan i september. 

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: